Debatt

Bruk arkitektkonkurranse for nytt museum

NYTT MUSEUMSBYGG: På denne tomta til Macks gamle tomgodslager skal nybygget til Tromsø Museum ligge. Bildet viser bare volum på bygg, ikke utseende. I bakgrunnen til høyre skimtes hotellet Eiendomsspar har planer om. Illustrasjon: at plan & arkitektur  

meninger

Det skal bygges nytt universitetsmuseum i Tromsø. Dette er et bygg som både skal formidle universitetets forskning og speile landsdelens kultur, natur, historie og folk. Universitetsmuseet har hatt og har en svært viktig rolle i samfunnet. Tromsø er av regeringen utpekt som Nordområdehovedstaden, med institusjoner som UiT Norges Arktiske Universitet, Polarinstituttet, Arctic Council og Arctic Economic Council. Verden ser i økende grad mot nord.

Derfor var det med stor glede nyheten om prioritering av nytt universitetsmuseum ble mottatt. En lang prosess fra 2005 ledet til vedtaket om en sentral plassering i sentrum av Tromsø, i en erkjennelse av at dette blir et av de viktigste offentlige byggene som reises I Nord-Norge på mange år. Dette er i Nord-Norge et bygg i klasse som Nasjonalmuseet eller Operaen.

Skuffet: Morten skandfer. Foto: Trond Tomassen 

 

Desto større er skuffelsen over at Statsbygg velger en prosess med anbudsinvitasjon for å velge konsept og arkitektektur. Statsbygg velger altså bort den åpne, internasjonale arkitektkonkurransen som ville gitt et større tilfang av innspill om form, arkitektur, innhold, bystrategi og forholdet til landskapet.

I praksis betyr den valgte fremgangsmåte med anbudsinvitasjon at dette museumsprosjektet tilnærmes med kun ett forslag. Statsbygg reduserer på denne måten de høye ambisjonene som regjeringen har gitt prosjektet gjennom budsjetter og avgjørelsen om en sentral plassering. Dette ville vært utenkelig som metode for større bygg av tilsvarende viktighet i andre større byer i landet.

LES OGSÅ: – Et bygg til 1,5 milliarder kroner krever erfaring

Statsbyggs tilnærming til prosjektet med anbudsinnbydelse ekskluderer også potensielle tilbydere og legger rammer som også gjør det mindre attraktivt for flere dyktige arkitekter å komme med forslag, slik en konkurranse ville åpnet for.

Listen med kontorer til anbudsinnbydelsen viser da også at dette kun er aktuelt for de store sammenslutningene av arkitekt- og ingeniørkontorer og at man går glipp av mange svært gode arkitektkontorers innspill. Det er svært beklagelig, det gir et dårligere tilfang av gode ideer, men ikke minst reduseres ambisjonene for dette svært viktige bygget i nord, for Norge og for de store Nordområdene.

Min oppfordring er at regjeringen får Statsbygg til å gå bort fra anbudsinnbydelse i dette prosjektet og istedet bruke internasjonal arkitektkonkurranse som metode.

LES OGSÅ: – De er ikke sultne nok, og på sikt vil det bli kjedelig arkitektur (for abonnenter)