Debatt:

Oljefondet, - en viktig «medspiller» i norsk politikk

meninger

Den 28/4-18 plukka jeg opp en, etter min mening, viktig nyhet fra ABC Nyheter. Leder for Statens Pensjonsfond Utland (også kalt Oljefondet), Yngve Slyngstad, hadde kommet med en alarmerende nyhet. Han advarte mot et sannsynlig og forventet fall i Oljefondets portefølje fra 30 til 40 prosent.

«Dette tilsvarer et fall i fondets markedsverdi på inntil drøye 3000 milliarder kroner. Dette vil være dramatisk for offentlige budsjetter i fremtiden. Til sammenlikning var fallet i porteføljens verdi under finanskrisen i 2008 på 23 prosent, ifølge Slyngstad.

Så skulle man tro at denne nyheten ville blitt presentert med rød skrift og store bokstaver over forsiden av VG og DB, men neida! Her var alt fokusert på Senterpartiets «trøndermafia», og deres heisatur til Åre.

Det ble imidlertid liv i leiren etter at Sylvi Listhaug var frampå med uttalelse og vurdering omkring eldreomsorg, helse og offentlige budsjetter i fremtiden. Hun hadde antakelig fått med seg Slyngstads vurderinger. Hennes uttalelse gikk i korte trekk ut på at man i fremtiden svært sannsynlig måtte velge mellom eldreomsorg på dagens nivå, eller fortsatt inntak av flyktninger og asylsøkere. «Ja takk, begge deler» er det ikke rom for i framtidens budsjetter. Dermed var piggene ute både på den politiske venstreside og i mediene.

Ut over 1990-tallet gikk Norge riktig så bra, Oljefondet svulmet og både LO, NHO og Staten var halvveis enige om at rikdommen burde spres ut blant folket. Dermed fikk alle i kongeriket tilnærmet olje-lønninger, som igjen førte til økende priser og avgifter, og vi fjernet oss i kostnadsnivå fra våre naboland.

Dagens problemer med ambulansefly som står på bakken er et typisk eksempel på nettopp dette. Det svensk-internasjonale selskapet som vant anbudet over norske Lufttransport, kjører med svenske/internasjonale lønninger som ligger godt under de norske. Dette fører igjen til at norske flyvere, som ikke vil gå ned i lønn, skygger banen, bokstavelig talt. Så vil fremtiden vise hvilket lønnsnivå de til slutt ender på.