– Høyre og Frp øker forskjellene i arbeidslivet

Statsminister Erna Solberg (H).  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

meninger

Høyre-regjeringen har sagt de vil ha en inkluderingsdugnad. Foreløpig er dette tomme ord. Ved første mulighet til å følge opp sine egne løfter, i revidert budsjett som nylig ble lagt frem, kutter regjeringen kraftig i tiltakene for å få folk ut i jobb. Regjeringens politikk minner dermed mer om en ekskluderingsdugnad.

Tirsdag 15. mai la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Høyre brukte anledningen til å kutte i tiltakene som skal få flere ut i arbeid. 1000 færre tiltaksplasser er 1000 tapte muligheter.

Arbeiderpartiet ønsker en storsatsing for flere i arbeid og færre på trygd. Mange unge står utenfor arbeidslivet, og antallet uføretrygdede øker. Dette er skyggesiden i norsk økonomi som ellers viser tegn til bedring. Etter fem år i regjering varslet Erna Solberg at hun skulle starte jobben med å inkludere flere i arbeidslivet. Men som så ofte før fra denne regjeringen, følges ikke løftene opp.

Ungdomsledigheten er fortsatt høyere enn den var under finanskrisen for ti år siden. Vi trenger vi sårt en plan for å få flere i arbeid, og det begynner å haste. Det har aldri vært flere unge som er på vei mot uføretrygd, og vi skal bli dobbelt så mange eldre.

Arbeiderpartiet vil ha en storstilt satsing på å få flere i jobb. Vi vil ha økt satsing på utdanning, kompetanse og arbeidstiltak som ruster land og folk for fremtiden. Vi vil ha en aktivitetsreform rettet mot unge uføre, slik at flere får brukt sin arbeidsevne i stedet for å sitte virkeløse. Vi vil ha en aktivitetsplikt og – rett for alle på sosialhjelp. Ingen er like, men alle skal ha like muligheter. Slik reduserer vi forskjellene mellom folk.