«Hele Tenk Tromsø-prosjektet er et bompenge-ran av bilbrukerne»

Formannskapet i Tromsø har nettopp vedtatt fullmakt til ordføreren om forhandlinger med staten.

Terje Walnum. Foto: Tom Benjaminsen 

meninger

Finansieringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i november og ser slik ut:

* Bompenger: 4.449 mill. kr

* Momsbidrag: 1.191 mill. kr

* Statlig bidrag: 620 mill. kr

* Belønningsmidler for kollektivtrafikken: 1.400 mill. kr

* Total investering: 7.660 mill. kr

Det er påfallende hvor lite staten skal betale, og hvor mye ekstra Tromsøs bilbrukere skal betale i nye bompenger og ekstra familieutgifter.

Avgiftspartiene vil kreve inn 300–500 millioner per år i bompenger på Tromsøya. Det er dobbelt så mye som den forhatte eiendomsskatten, og kommer i tillegg. Anleggsbeløpene er beregnet med en usikkerhet på pluss/minus 40 prosent. Kommunen og bompengekassa får betalingsansvar for Vegvesenets feilkalkyler og Vegvesenets prisstigning.

Da prosessen startet fristet avgiftspartiene og Vegvesenet med muligheter for 50 prosent fra staten til deling av investeringene. Det var grunnlaget for at flere partier gikk med på å undersøke mulighetene.

Etter mange utredningsrunder står vi igjen med at Vegvesenet gradvis har lurt Tromsøs politikere og bilbrukere opp i stry. Tromsø får ikke fem øre mer enn vi får allerede uten Tenk Tromsø-prosjektet.

Belønningsmidler for kollektivtrafikken er samme beløp som vi får allerede hvert år som støtte. Statlig bidrag på 620 mill. er konkret til Tverrforbindelsen og ingen andre tiltak. De kommer uansett som statens del i NTP (Nasjonal Transportplan). Momsbidraget er de momsbeløpene som skapes av Tenk Tromsø ved at investeringene utføres. Det er prosjektets egne penger som returneres.

Er det mulig å gjøre en verre avtale enn dette? Vegvesenet kan gratuleres med at de har «utredet» Tromsøs politikere helt i senk. Avgiftspartiene svelger alt som kommer fra Vegvesenet.

Jeg gjentar: Hele Tenk Tromsø-prosjektet er et bompengeran av bilbrukerne, der staten ikke yter fem øre mer enn vi allerede mottar uten dette prosjektet. Varaordfører Aarbakke brukte betegnelsen luftslott. Er det umoralsk? Nei da, moral er ikke med i Vegvesenets vurderinger.

Hva er det så man skal «forhandle» om? Skal man bare møte opp og motta Vegvesenets diktat om hva beløpene skal være? Bomsatsene på 10 og 30 kr er jo vedtatt. Skal staten kanskje øke potten til gang- og sykkelveier som er helt uinteressant for bilbrukerne som betaler regningen?

12 bomstasjoner på Tromsøya medfører at alle andre passeringspunkter mellom sonene skal avsperres, gjenbygges, omlegges også videre. Hvor mange nye sperrepunkter blir det? 40 eller 90? Hva koster en slik avsperring eller omlegging? Telling og utredning bør iverksettes uten opphold, blant annet fordi sperringer kan koste mye mer enn selve bomstasjonene.

Hvert sperrepunkt medfører nye omkjøringer, lengre kjøreveier, mer utslipp, nye køer, ventetid og større bilutgifter.

Hvor mye tid, penger og kjørelengder utgjør dette?