Debatt:

«Ap forsøker å strupe rekrutteringen og blokkere veiene inn i arbeidslivet»

Det hjelper lite å svartmale og fremme politikk fra i går, slik Eigil Knutsen gjør i iTromsø 19. mai, når det er morgendagen vi skal møte. Arbeiderpartiet er derimot hjertelig velkomne til å delta i Høyres inkluderingsdugnad.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

meninger

Da oljeprisen falt brukte regjeringen budsjettpolitikken målrettet til å motvirke arbeidsledighet og legge til rette for omstilling og vekst. Utviklingen viser at politikken virker. Regjeringen fortsatte å bruke penger på å motvirke konsekvensene av oljeprisfallet fram til 2017. Gjennom fjoråret gikk det bedre og Arbeiderpartiets spådommer om økt arbeidsledighet og dårligere vekst slo feil. Nå er og behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige redusert, og derfor bruker også regjeringen mindre penger på det. Arbeidsledigheten er på vei ned, veksten er på vei opp og det går bra i norsk økonomi.

LES OGSÅ: «Høyre og Frp øker forskjellene i arbeidslivet»

Også Arbeiderpartiet har grunn til å glede seg når det går bedre.

Når regjeringen bruker mindre penger på helt ledige, blir det mulig å prioritere innsatsen rettet mot særlige grupper. I 2018 prioriteres utsatt ungdom, slik at de raskt kan få nødvendig hjelp til å komme seg i jobb eller arbeid. Vi prioriterer også innvandrere fra utenfor EØS-området. Regjeringens aktivitetsplikt har vist seg å være en suksess. Det å stille krav er å bry seg, og flere ungdommer kommer seg nå ut i arbeidslivet. Sysselsettingen øker og mest for de unge.

I regjeringens reviderte budsjett styrkes også satsingen på varig tilrettelagte arbeidsplasser med 100 plasser i andre halvår 2018. Det er et tiltak som gir tilrettelagt arbeid til uføretrygdede personer med spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Regjeringen har invitert til en bred inkluderingsdugnad. Dette handler om å mobilisere arbeidsgivere til å la flere utsatte grupper få prøve seg i arbeidslivet. Det handler om bedre verktøy for inkludering og mer samarbeid om kompetanseheving. Vi jobber sammen med partene i arbeidslivet for å få dette til. Attpåtil har regjeringen sagt at staten skal gå foran ved at fem prosent av nyansatte skal være folk med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Regjeringen bidrar på alle bauger og kanter.

Det hjelper derimot lite at Arbeiderpartiet forsøker å strupe rekrutteringsarenaene og blokkere veiene inn i arbeidslivet gjennom å ville bemanningsselskapene til livs. Det vil gjøre det verre for dem som står utenfor. Inkluderingsdugnaden vises gjennom praktisk politikk og det er en politikk Høyre fører. Vi satser på ungdom utenfor arbeidslivet, vi gir alle en sjanse til å komme seg inn på arbeidsmarkedet og vi følger opp dem som trenger hjelp til å komme seg i jobb. Arbeiderpartiet er hjertelig velkommen til å delta i dugnaden!