Debatt:

«Vi gleder oss veldig til både å fortelle samt snart vise fram et nytt, fremtidsrettet og forbedret publikumsareal i Kystens Hus»

Kystens Mathus svarer på kritikken.

DAGLIG LEDER: Thomas Hafstad er daglig leder for Kystens Mathus. 

meninger

Det er forståelig at det rettes spørsmål om hva som skjer på innsiden av Kystens Hus i Tromsø.

Hovedgrunnen til at det har vært musestille rundt planer og fremdrift er meget komplekse. Det er flere viktige hensyn å ta ved omfattende reklamasjoner samt usikkerhet og uenighet rundt ombygging. Det har preget prosessen og planleggingen altfor lenge.

Det som er viktig å fortelle nå, er at det er mange store og bedre planer for 1. og 2. etasje i Kystens Hus med solid lokal forankring. Ikke bare planer faktisk, men nå er det enighet og gjennomføringskraft samt at de endelig er tidsberammet. Arbeidet er allerede startet.

Vi gleder oss veldig til både å fortelle samt snart vise fram et nytt, fremtidsrettet og forbedret publikumsareal i Kystens Hus.

Forfatteren av innlegget hadde for øvrig tjent på å sette seg inn i eierforholdene i Kystens Hus før han reiser kritikk den ene og den andre veien. Han surrer fælt med å blande sammen både ulike leietakere og huseiere i bygget.

Kystens Mathus AS er en vanlig leietaker i Kystens Hus på lik linje med Nordea, Sjømatrådet og BDO, for eksempel. Kystens Mathus består nå av Dragøy og Skirri samt at vi har driftsansvar for den fantastiske kantina og festlokalet i 2. etasje.

Kystens Mathus har derfor intet ansvar og bestemmelsesrett rundt verken akvariet, inngangsparti, utstillingsområde eller fasade. Ei heller noe ansvar eller binding mot Coop eller andre leietakere i huset.

Men Mathuset er avhengig av, som alle kanskje skjønner, at huseier kommer på plass med alle planene som foreligger og samtidig ser vi fram til en fremtid uten omfattende bygningsarbeid rundt oss. Mathuset er positiv og imponert over planene som foreligger og at arbeidet mot ferdigstillelse faktisk er i gang.

Kystens Mathus åpner for øvrig en ny og kjærkommen avdeling i 1. etasje når huseierne blir ferdige med akvariet til høsten. Det har vi ventet svært lenge på. Det har vist seg å være umulig for oss å drifte en avdeling der under de rådende forhold i perioden vi har bak oss.

Når arbeidet står ferdig får vi helt andre lysforhold i etasjen, lengre åpningstider, en ny inngang fra sjøsiden og mye mer å by på. Noe vi håper vil øke attraktiviteten til hele huset og området.

Det er videre et håp om at Kystens Hus sine eiere snart selv vil komme ut med konkret informasjon om innvendig utsmykking, ombygning, inngangsparti og et helt nytt lokalt forankret utstillingsområde med et spektakulært akvarium som vil glede mange i mange år fremover.

Men først skal vi kose oss gjennom sommeren med vår flotte uteservering med byens beste utsikt.