Debatt;

Midlertidig inkludering fra Høyre

Høyre-regjeringen ønsker at flere skal ansettes midlertidig i bemanningsbyråer, skriver Egil Knutsen (Ap).
meninger

Det er en gammeldags politikk som øker utryggheten og forskjellene i arbeidslivet

Et av få konkrete forslag regjeringen har kommet med i sin såkalte inkluderingsdugnad, er å foreslå midlertidige ansettelser i bemanningsbyråer. Høyres Margret Hagerup (iTromsø 26.5) mener dette er en fremtidsrettet politikk. Arbeiderpartiet mener et slikt arbeidsliv hører fortiden til.

I Norge har de fleste en inntekt de kan leve av, trygghet på arbeidsplassen og gode arbeidsvilkår. Vi konkurrerer med andre land på kompetanse og produktivitet. Lavlønnskonkurransen kan vi uansett ikke vinne. Derfor har vi satset på hele og faste stillinger.

Høyre går til kamp mot dette, bit for bit. Det er ikke store endringer som foreslås hver gang, men i sum endres arbeidslivet til mindre trygghet for arbeidstakere. Det siste eksempelet er forslaget om at bemanningsbyråer skal få en eksklusiv rett til å ansette i midlertidige stillinger.

Mange lurer på hva vi skal leve av i fremtiden. Kompetansen til våre fagarbeidere er noe av svaret. For å sikre rekruttering til yrkesfagene må vi tilby et arbeidsliv med faste og hele stillinger. Høyre tilbyr midlertidig utleie fra bemanningsbyråer. Det øker utryggheten og forskjellene i arbeidslivet.