«Norske barn fortjener verdens beste skole»

Stortinget har nå vedtatt å innføre en plikt for skolen til raskt å gi egnet intensivopplæring til elever i barneskolen som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Forslaget er en tydeliggjøring av skolens plikt til tidlig innsats.

Vi i Frp er glade for denne tydeliggjøringen. Det er en stor fordel for barna at de får hjelp tidligst mulig, og det er økonomisk lønnsomt å gi ekstra hjelp til å lese og skrive de første årene på barneskolen, heller enn å vente til tenårsalderen.

Penger brukt på tidlig innsats er en investering vi kan få tilbake om 20 år i form av reduserte dagpenger, arbeidsmarkedstiltak og arbeidsledighetstrygd.

Den viktigste enkeltårsaken til frafall i skolen er svake faglige ferdigheter fra grunnskolen. Det er der grunnlaget for læring og utvikling legges.

Roy Steffensen (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

Det viktigste først er et godt motto. Nå prioriteres tidlig innsats innen lesing, skriving og regning. Disse fagene er grunnlaget for alle andre fag. Mestrer man ikke basisfagene, kommer man ikke noen vei.

Tidlig innsats og flere kvalifiserte lærere i skolen er tydelige satsingsområder. Under denne regjeringen har vi brukt 1,3 milliarder kroner for å øke lærertettheten, og det er iverksatt en historisk etterutdanningssatsing for lærerne.

Dette er tiltak som vil gi gode resultater på sikt. Norske barn fortjener verdens beste skole. Det skal de få med Frp i regjering.