Leserinnlegg:

Kjære Helga Marie!

Skeiv Ungdom Troms har sendt et åpent brev til Helga Marie Bjerke i Tromsø KrF.

Regnbue-flagget er et offisielt flagg i Tromsø. Her heiser ordfører Kristin Røymo og festivalsjef Stein Fredriksen flagget i forbindelse med Arctic Pride i 2015.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Du reagerer sterkt på at Tromsø Kommune ikke vil komme med en offisiell beklagelse for at de ved en feil hadde regnbueflagget oppe noen timer på 17. mai.

Vi kan love deg at vi reagerer sterkt på at du forsøker å slå politisk mynt på en menneskelig feil. Reaksjonen vår blir ikke mindre når vi leser hvorfor du synes dette er på sin plass.

Det å si unnskyld er viktig – dette tilhører barnelærdommen vår. Det er et sterkt symbol på at man tar ansvar for, beklager en handling og konsekvensene den fikk. Unnskyldningen kan bidra til at den som har opplevd urett føler seg tatt på alvor, og at følelsen av å ha blitt krenket er anerkjent.

Hensikten med å si unnskyld er å gjøre godt igjen og skape grunnlag for god samhandling videre.

Er virkelig det å ha heist Regnbueflagget noen timer en så alvorlig feil at den krever en offentlig unnskyldning? På nasjonalt nivå er det ikke mange som har fått en slik beklagelse. Samer, jøder, romfolk og partisanene er eksempler på de som har fått det. Felles for disse er at de har lidd overlast på grunn av en gruppetilhørighet der offentlig myndighet har utsatt dem for negativ forskjellsbehandling.

Er det en gruppe som over tid har opplevd mye negativ behandling på grunn av gruppetilhørighet, er det skeive. Dessverre har mye av den negative behandlinga kommet fra nettopp kristne.

At Helga Marie Bjerke nå velger å lage en stor sak om dette, kan være et uttrykk for at hun henger fast i forestillingen om at det å være skeiv er syndig. Da vil Regnbueflagget bli et symbol på synd, og vi skjønner at det kan kjennes vanskelig følelsesmessig dersom dette stemmer.

Budskapet om tilgivelse og nestekjærlighet som viktig i det kristne budskapet har vi fått med oss i oppdragelse, undervisning og samarbeid med Tromsø Domkirke.

Vi velger derfor å tilgi deg, Helga Marie, for du vet opplagt ikke hva du gjør ved å kreve krav om offentlig unnskyldning for at flagget ble heist ved en feil. Kravet ditt innebærer at det å måtte se flagget vårt er så vanskelig for folk at det har gitt konsekvenser i så alvorlig grad at en offentlig unnskyldning er det eneste som kan gjøre opp for den krenkelsen flagget – eller mer presist det det symboliserer, utgjør.

For flagget er jo bare et stykke tøy, så det er jo opplagt det flagget symboliserer du reagerer på. Vi vil gjerne at du svarer oss på hva det er ved det å være skeiv som gjør at de som ikke er skeive har behov for oppreisning og anerkjennelse.

Så er vi veldig nysgjerrige på hva denne unnskyldningen skulle føre til når det gjelder forsoning. Hvem skal forsones og hvordan?

Vi håper og ber om at det ikke skal være en ny usynliggjøring og svekkelse av skeives menneskeverd og rettigheter.