Tilsvar:

KrF har respekt for enkeltmenneskers meninger og nasjonaldagen

Jeg har ingen negative holdninger eller fobier mot hverken homofile eller regnbueflagget, skriver Helga Marie Bjerke (KrF).

Helga Marie Bjerke i Kristelig Folkeparti  Foto: CHRISTER PEDERSEN

meninger

Saken rundt regnbueflagget, som feilaktig ble heist utenfor Rådhuset 17. mai, har fått ett feil fokus når Martin Lægland i lederartikkel i iTromsø får saken til å handle om undertegnede og Krf sine holdninger overfor homofile.

Jeg har ingen negative holdninger eller fobier mot hverken homofile eller regnbueflagget, men jeg reagerer når man ikke viser respekt for nasjonaldagen og ikke viser evne til offentlig beklagelse når feil er begått.

Jeg tror at dersom et hvilket som helst annet flagg enn det norske og samiske flagg ble heist, ville man reagert. La oss si at det svenske flagget ble heist utenfor Rådhuset på 17. mai. Da tror jeg mange ville reagert og politisk ledelse i kommunen ville beklaget den åpenbare feilen.

Dette fordi det handler om respekt for nasjonaldagen og alt den står for. 17. mai handler om det vi alle har felles og det som forener oss; det norske flagget, frihet, selvstyre, ytringsfrihet og likestilling.

Når innbyggere henvender seg og påpeker feilen er det bra, og en selvfølge at feilen rettes opp og de skal få et svar og en beklagelse.

Like stor selvfølge er det at når media anser saken som av interesse for offentligheten og omtaler saken, så skal personer med ansvar beklage offentlig at feil er begått. Det er dette jeg i saken i Nordlys etterspør.