Debatt:

Når strandryddere ikke får levert avfall gratis er det noe feil i systemet

Løsningen må baseres på Norges miljøpolitikks grunnprinsipp: Forurenser skal betale, skriver Marianne Haugland.

Illustrasjonsbilde  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er ingen per i dag som tar regningen for det såkalt «herreløse avfallet». I en overgangsfase kan Staten ta regningen. Det er dét regjering og Storting nå har gjort over statsbudsjettet.

Der er det satt av penger som strandryddere og avfallsselskaper kan søke om å få dekket kostnader til transport og behandling. KS Bedrift mener at på sikt må også produsentene av det vi plukker på strendene være med og betale.

En mer langsiktig løsning må ha større forutsigbarhet enn å leve fra et statsbudsjett til det neste. For snart dukker det opp andre saker som er enda mer politisk hete og som krever oppmerksomhet.

Forsøpling er et voksende problem, som blir mer alvorlig for hver dag. Derfor må vi benytte sjansen nå, mens plast og forsøpling er på alles lepper, til å bygge varige løsninger.

KS Bedrift mener at forurenser betaler er et viktig prinsipp. Selv om det herreløse avfallet ikke har en konkret avsender, så vet vi likevel mye om hva som kastes. Det er sugerør, drikkebegre, emballasje, ballongpinner, utstyr fra fiskeri og mye mer.

Produsentene av disse produktene kan gjøre noe for å begrense forsøplingen. Enten det er bedre produktdesign, andre materialer, bedre retursystemer eller rett og slett at produktet ikke bør lages.

KS Bedrift mener flere må på banen for å finansiere opprydning av forsøpling. Vi mener også at det trengs løsninger for all forsøpling, ikke bare langs kysten.

Mens vi venter på varige løsninger, må staten bevilge penger over statsbudsjettet. Nok penger. Den varige løsningen må også involvere produsentene som kan bidra til mindre forsøpling.