Debatt:

Et (litt) mindre kommersielt barnevern

Barnevernet skal være opptatt av barnas beste, ikke av profitt, skriver Kari Henriksen (Ap).

Kari Henriksen (Ap).  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

meninger

Ap fikk denne uken Stortinget med seg på et skritt i riktig retning.Barn fra familier som ikke klarer å ta vare på dem, skal få den tryggheten og stabiliteten de trenger fra fellesskapet. Derfor har vi bygget opp et omfattende barnevern i Norge. Mange får god hjelp, men det er ikke alt som fungerer bra nok.

Vi hører for ofte om barn som er blitt sviktet av alle rundt seg – også av barnevernet. Arbeiderpartiet har som mål at det ikke skal være forskjell på barn i Norge. Hvert eneste barn skal få en trygg og god barndom. Da må det gjøres endringer i barnevernet, og vi har flere forslag på blokka.

Denne våren begynte vi med et av de mest åpenbare problemene i barnevernet, nemlig utviklingen mot et mer kommersialisert barnevern – med mer konkurranse, profittjakt og forretningshemmeligheter. I fjor bodde omtrent 1.000 barn i barnevernsinstitusjon (inkludert enetiltak), omtrent 40 prosent i kommersielle institusjoner.

De fleste av disse er eid av fem store konsern, som i 2016 hadde et samlet overskudd på sine barnevernstjenester på over 270 millioner kroner, ifølge tall fra Defacto analyse. Arbeiderpartiet mener at pengene vi setter av til barnevern, faktisk skal brukes på barna og ikke på investorer som kan ta pengene ut av landet. Derfor foreslo vi å styrke det offentlige og ideelle institusjonsbarnevernet og fase ut kommersielle aktører. Vi ville også få vurdert utfasing fra andre deler av barnevernet.

Ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Norsk Folkehjelp har lang tradisjon med å samarbeide med det offentlige om viktige og gode velferdstjenester. De er klare til å ta på seg mer ansvar, og det vil vi gi dem.

Nå gjør anbudsprosessene at flere små, ideelle tilbydere faller fra, og mangfoldet i sektoren blir mindre når de kommersielle konsernene kjøper opp små aktører. Vi ønsker å skape mer stabilitet og forutsigbarhet for barnevernsbarna enn det de har i dagens anbudssystem.

Stortingsbehandlingen endte med at vi fikk flertall for å styrke de ideelle aktørene ved at deres andel av institusjonsbarnevernet trappes opp til 40 prosent uten at offentlige plasser forsvinner.

Dermed må den kommersielle andelen krympe. Vi håpet på flertall for våre opprinnelige forslag, men høyresiden vil verne om de kommersielles muligheter til å ta ut profitt.

Likevel er vi glade for at opposisjonen gikk sammen om et viktig skritt i riktig retning og med det ga et kraftig signal til regjeringen om å endre kurs.