Debatt:

Hva skal vi egentlig med bøker?

I 2016 hadde bibliotekene i Norge 24 millioner besøk, skriver Tage Pettersen (H).

Tromsø Bibliotek  Foto: Ann Sissel Jenssen

meninger

Jan Kjærstad og Arve Juritzen mener det er meningsløst at staten bruker 30 millioner på å promotere norsk litteratur i Frankfurt neste år. Jeg er rykende uenig! Den årlige messen i Frankfurt er verdens største bokmesse med 7.000 utstillere. Norge er utpekt til hovedland for messen i 2019. Island var hovedland i 2011 – resultatet er at 96 islandske verk ble oversatt til andre språk i etterkant!

Målet for Norge neste år må være at det skal bli noe langt mer enn en flott fest. Det skal være en døråpner for dem som skal selge norsk litteratur i årene fremover.

Samtidig vil regjeringen i Bokåret 2019 bruke 30 millioner kroner på å fremme leselyst her hjemme. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede.

Dette er den største norske satsingen på lesing siden tidlig på 2000-tallet. Bokåret 2019 utvides med dette til også å bli et leseår.

Med denne tildelingen satser regjeringen like mye på litteraturformidling i Norge som de gjør internasjonalt, og norsk litteratur skal bli like synlig her hjemme som på bokmessen i Frankfurt.

I Jeløy-plattformen viser regjeringen tydelig at vi skal legge til rette for økt eksport av norsk kultur. Bokmessen i Frankfurt er ett virkemiddel for å nå dette målet.

I den samme regjeringsplattformen ligger det også inne en satsing på folke- og skolebibliotekene. Denne handler ikke minst om å likestille innkjøpsordninger for litteratur både på papir og digitalt.

I 2015 presenterte vår regjering en Nasjonal bibliotekstrategi som skal styrke biblioteksektoren. Både som aktiv formidler av kunnskap og kulturarv, og også som en uavhengig møteplass for offentlig debatt.

Det har gitt resultater. I 2016 hadde bibliotekene 24 millioner besøk, og det ble arrangert nesten 50.000 arrangementer i folkebibliotekene. Det viser den gode jobben som gjøres på bibliotekene over hele landet.

Jeg vil gi alle som jobber på bibliotekene en stor honnør for å være så relevante og til stede i folks liv. Det er nemlig med god grunn at vi nordmenn liker å skryte av at vi leser mange bøker.

Den holdningen skal bibliotekene ha mye av æren for – fortsett det gode arbeidet!