Toget går nå. Vi må være med

Arbeidet med utredning av mulighetene for jernbane til Tromsø er i gang. Og vi kan påvirke prosessen med argumenter, fakta og engasjement, mener Morten Skandfer.

EN FØRSTE strekning kan være Narvik-Tromsø, skriver Morten Skandfer. 

meninger

Store godsvolumer må fraktes raskt og sikkert over store avstander mellom nord og sør, dette behovet øker og bare jernbane kan fylle dette behovet.

Vi trenger et moderne, integrert transportsystem fra kaikant til bane som styrker konkurransekraften i landsdelen. Svenskene forstått dette og besluttet nylig fortsette å bygge ut Norrbothniabanen nordover til Luleå, og Norge bør følge opp.

En første strekning kan være Narvik-Tromsø. Tilknytning til Fauske og spor til Harstad er også aktuelt. Grunnlaget legges i utredningen som Jernbanedirektoratet har startet, som en del av Nasjonal Transportplan.

For oss som har jobbet for å få Nordnorge på skinner er det spennende tider. Det er 25 år siden sist vi hadde så store muligheter for å fremme jernbanesaken, og behovene og mulighetene for mer bane i nord er betydelig økt i den perioden.

Jernbane er en viktig del av fremtidens utslippsfrie, raske, sikre, utslippsfrie, effektive, høy-kapasitets transportsystem i nord. Fredag 8.6. har jernbanedirektoratet en innspillskonferanse i Tromsø.

Det er svært viktig at landsdelens aktører som kommuner, fylke og næringsliv (fra sjømat til reiseliv) kjenner sin besøkelsestid benytter muligheten til å bli informert og gi innspill.