«Palestinakomiteen fortsetter sine feilaktige anklager mot Israel »

Britt Ås fra Palestinakomiteen. 

meninger

Palestinakomiteen, her ved Britt Ås, fortsetter bare sine feilaktige anklager mot Israel som: «Okkupasjonsmakt» og «brudd på folkeretten- og menneskerettighetene» (iTromsø, 4. juni). Ås sier blant annet at: «I folkeretten utgjør historien fra 1948 en forbrytelse mot menneskeheten».

Men har du lest hva folkeretten sier om gjenopprettelsen av Israel? Folkerettens begrunnelse på Israel går tilbake til 1919, da Folkeforbundet utarbeidet palestinamandatet, som etter det Osmanske (Tyrkiske) imperiets fall skulle fordele området Palestina mellom jøder og arabere.

25. april 1920 fikk Balfourerklæringen folkerettslig autoritet av Folkeforbundet (senere FN) i San Remo. Her forpliktet man seg til å opprette et nasjonalhjem for jødene og det ble oppfordret til tett bosetting av jøder i området Palestina.

Utgangspunktet i dette vedtaket var at jødene skulle tilgodesees hele landområdet, både vestenfor- og østenfor Jordan-elven. Det som i dag utgjør Syria og Libanon hadde Frankrike ansvar for, og dette fikk da araberne.

Imidlertid ga likevel Churchill i 1921 også hele området østenfor Jordan-elven til araberne, som dannet staten Jordan. Men den 24. juli 1922 fikk i alle fall jødene internasjonal bindende folkerett på hele området vestenfor elven.

Etter krigen og holocaust innså den øvrige verden alvoret i jødenes 2000 år lange problem, og satte mer fortgang i arbeidet med gjenopprettelsen av jødenes land med status som egen suveren nasjon.

Jødene hadde da mange tiår tidligere startet gjenoppbygging og nydyrking av landet, som hadde ligget brakk. Her deltok også gjestearbeidere fra hele den muslimske verden, og det er disse at mange av dagens «palestinere» er etterkommere av.

FN vedtok så i 1945 å dele opp «restpalestina» ytterligere i tre arabiske og tre jødiske landdeler. Til dette takket jødene ja, mens araberne takket nei. Da Israel erklærte seg som selvstendig nasjon i 1948, gikk alle dets naboer til angrep.

Under denne krigen erobret Jordan Jerusalem, Judea og Samaria («Vestbredden»). Jordan okkuperte da området folkerettsstridig inntil krigen i 1967 da Israel erobret det tilbake. Og fordi dette var en forsvarskrig for Israels del, er de etter internasjonal lov i sin fulle rett til å beholde området, som dertil er historisk jødisk kjerneland.

Gå til historiebøkene og kildene og les der hva Folkeretten virkelig sier om landområdet. Eksempelvis anbefales boka «Israels land etter internasjonal lov» av Bjørn Hildrum.