Debatt:

Hvem er det egentlig Kiil tror at disse «politikerne» er?

Tone Marie Myklevoll (Ap) utfordrer møbelhandler Frank Kiil til å være kommunepolitiker for en dag. 

Du har åpenbart et flott engasjement for byen – kanskje kunne politikk være noe for deg?

Tone Marie Myklevoll (Ap)
meninger

Denne uka ble byens politikere utfordret av møbelforhandler Frank Kiil til å ta en arbeidsdag i butikken hans (for abonnenter). Kiil uttaler i anledning saken: «Politikerne hadde trengt å jobbe litt i den virkelige verden, og ikke bare i den teoretiske.»

Politikere fra både Arbeiderpartiet og Høyre har tatt utfordringa fra Kiil på strak arm – og det er jo fint. Men, jeg vil på det sterkeste protestere på møbelforhandlerens virkelighetsforståelse av hva gjelder oss politikere.

For hvem er det egentlig Kiil tror at disse «politikerne» er? I Tromsø kommunestyre sitter det 43 representanter. De aller fleste av oss jobber i aller høyeste grad i den virkelige verden! Vi er sykepleiere, lærere, jurister, leger, forskere og studenter, for å nevne noe. Vi jobber i full stilling – i den virkelige verden. Men, i tillegg bruker vi deler av tiden vår til å være politikere.

Å være politiker er ikke alltid en dans på roser. Men det er et privilegium og en spennende utfordring – og det er selvvalgt, så det er på ingen måte synd i oss. Men etter 11 år som lokalpolitiker, lar jeg meg fortsatt forundre over hvor mange som mener mye om oss og det vi gjør, uten i det hele tatt å sette seg inn i hvordan dette egentlig er.

Jeg kjenner alle mine kolleger i kommunestyret som hardtarbeidende mennesker, som står på gjennom hele året, i all hovedsak i sin fritid, for det som de mener er de beste løsningene for innbyggerne i Tromsø by.

I kommunestyret møtes advokaten, sykepleieren og studenten. Alle møter der, som likeverdige representanter, med sine tanker og ideer og sine unike livs- og arbeidserfaringer.

At vi som er politikere drar ut på ulike arbeidsplasser og møter ulike mennesker er kjempeviktig – og også noen av det som gjør det så utrolig spennende og lærerikt å være politiker. Men, de fleste av oss har også vår egen arbeidsplass – hvor vi jobber de øvrige dagene i året.

Så til slutt har jeg derfor en utfordring til Kiil: Kom for å være politiker for en dag. Du har åpenbart et flott engasjement for byen – kanskje kunne politikk være noe for deg?

Jeg utfordrer deg herved til å lese alle papirene til neste kommunestyremøte, så delta i gruppemøtet vårt, og deretter følge kommunestyremøtet. Kanskje kan du da få en litt annen erfaring av hvem og hva en politiker faktisk er. Jeg ser fram til å ha deg med.