Debatt:

«Må vi være enige med regjeringen i alt?»

I den senere tid har det gått en debatt i aviser og sosiale medier om Fremskrittspartiets representanter som rir to hester. Samtidig som partiet er i regjering, er det enkelte i partiet som har standpunkter som ikke er forenelig med regjeringens politikk. Hvorfor skjer dette?

Frp: John Karlsen mener at det er naturlig at ikke alle politikere i Fremskrittspartiet er enige med regjeringen i alt. Foto: Yngve Nilssen 

meninger

Alle parti har et eget program som de går til valg på hvert fjerde år. Velgerne støtter kanskje det partiet som har et program som de liker best. Etter valget går flere parti sammen og danner regjering.

Dette skjedde også etter siste valg, hvor vi fikk tre parti i en mindretallsregjering. Situasjonen er utfordrende for regjeringen i mange tilfeller. Først skal de tre partiene bli enige seg imellom, og i tillegg må de ha støtte fra ett eller flere parti som står utenfor regjeringen for å få et flertall i sakene som behandles på Stortinget.

Mange saker som regjeringen fremmer for Stortinget hører ikke hjemme i vårt partiprogram som følge av at det er inngått et kompromiss. Dette er svært utfordrende, både for våre partipolitikere – og velgerne som har støttet partiet. Men det er prisen som må betales for å være med i en regjering, og få gjennomslag for noe av partiprogrammet.

I den motsatte situasjon, altså å stå utenfor regjeringen, får en kanskje ikke gjennomslag for noe som helst. Skal da alle våre tillitsvalgte holde kjeft, selv om de er uenige i forslag fremmet av regjeringen? Her finnes det nok ikke noe fasitsvar.

Hvis det skjer gang på gang at våre tillitsvalgte på Stortinget, fylkestinget og i kommunestyret går høylytt ut mot våre egne statsråder i regjeringen, vil nok situasjonen etter hvert bli veldig vanskelig. Samtidig må det være noen som sier klart fra hva partiets politikk og standpunkt er i viktige saker.

Forsvarspolitikken er et godt eksempel for oss i Nord-Norge. Når stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen går imot flytting av helikopter fra Bardufoss til Rygge, så er det helt riktig. Dette er en prinsipiell og viktig sak for en representant som er valgt inn på Stortinget fra Troms. Hvis han ikke hadde protestert mot dette, ville helt sikkert både bladet Nordlys og velgerne våre kritisert han for det.

Den andre muligheten vi har som partipolitikere er å forsøke å få endret gjeldende politikk, fordi vi ser at det ikke er forenelig med vår politikk og ideologi på området.

Som eksempel kan nevnes flypassasjeravgiften. Denne ble vedtatt for to år siden, og har gitt uheldige konsekvenser, ikke minst for vår landsdel. Derfor har vi forlangt at vårt parti må se på saken på nytt, og enten fjerne avgiften helt, eller endre på innretningen av denne.

Begge eksemplene er på saker som vårt parti og enkelt representanter bør fremme, selv om vi er med i regjeringen. Politikk blir i enkelte tilfeller kalt «de umuliges kunst», og det tror jeg ofte er riktig beskrivelse. Det viktigste er uansett at vi har engasjerte politikere som ser mulighetene for endring, uavhengig av hvilken rolle og ståsted de har.