Slutt å se på eldrebølgen som et problem, se på det som en ressurs

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix  Foto: Frank May

meninger

Jeg husker godt da folkepensjonen ble innført i 1967. Det var en stor beslutning. De som på det tidspunktet var kommet i pensjonsalder, og de som skulle bli pensjonister de nærmeste årene, hadde ikke god økonomi. Norge som nasjon var et fattig land. Oppbyggingen etter krigen kostet, og eldreomsorg var det familien som måtte ta seg av. Vi som på det tidspunktet var i arbeidsdyktig alder, fikk opplyst at vi måtte betale mer enn det som skulle gå til vår egen pensjon, for å kunne gi foreldrene våre en anstendig alderspensjon. Og det ble selvsagt akseptert.

Som gruppe kan en vel si at disse ikke bidro i stor grad til økonomien i samfunnet. Men det sto stor respekt av den arbeidsinnsatsen som de la ned for bygge opp samfunnet etter krigen.

Men så kom oljen! Og etter et par tiår var Norge gått fra å være et land som slet med økonomien, til et av de rikeste i Europa – med slettet statsgjeld og penger på bok.

Nå skulle en tro at i en slik situasjon – med god forvaltning av pensjonsfondet – skulle pensjonen være sikret for de neste generasjoner. Men det høres ikke slik ut. Om det er forvaltningen av pensjonsfondet som har vært for dårlig, eller prognosene som lå til grunn for pensjonsinnbetalingen var feil, vites ikke, men de kunne regne den gang, selv om de ikke hadde datamaskiner.

Vel. Dersom det utelukkende ses på utbetalinger fra fondet, og ikke tilførsler fra verdiskapingen eldre står for, blir selvsagt fondet tappet. Folk lever lengre og ungdommen starter sin yrkeskarriere senere. Å tro at man ved å redusere pensjonistenes kjøpekraft med 0,75 prosent i forhold til årlig lønnsvekst og straffe gifte og samboere med ekstraskatt på rundt 16.000 kroner i året, skal hjelpe på fondets økonomi, er som å tro på julenissen. For med disse tiltakene rammes bare de pensjonistene som har dårligst råd.

Virkeligheten i dag er at denne generasjonen, populært kalt eldrebølgen, tilfører samfunnet enorme verdier. Det sies også at de fleste arbeidsplasser i næringslivet styres i dag av gruppen over 65 år. Disse tilførslene vil fortsette å øke etter hvert som nye velstående generasjoner kommer inn i pensjonistenes rekker. Det en skal huske er at cirka 50 prosent av utbetalt pensjon får Staten tilbake i form av skatter og avgifter.

Og det er slik det skal være.

Alle skal bidra til fellesskapet. Men når man først skiller ut pensjonistene som egen gruppe, så må det også tas med i regnskapet hva denne gruppen bidrar med til fellesskapet.

Så mitt råd til de som styrer i dag må bli: Slutt å se på eldrebølgen som et problem, se på det som en ressurs. En økonomisk skapende ressurs som i høyeste grad er med på å sikre velstandssamfunnet videre.