Debatt:

Det koster en formue for folk å ta buss til byen

Vi tror at lik takst for hele kommunen kan få flere folk til å benytte bussen og la bilen stå, skriver Rannveig Hansen, Lena Thorsteinsen og Anne-Lise Kjelkvik.
meninger

Luftforurensingen i Tromsø by har økt kraftig de siste årene på grunn av stor trafikk, noe som er beklagelig for byens borgere; særlig de med lungesykdommer. Tromsø kommunes og Statens vegvesens løsning for mindre biltrafikk er innføring av bompenger, noe vi er imot blant annet på grunn av store avstander på Kvaløya.

Vi innser at trafikken må minkes og vi vil med dette komme med noen forslag som kan redusere biltrafikken og forhåpentligvis gjøre bomringene unødvendig, spesielt når vi ser på kostnadene på å installere og drifte disse.

Et forslag vi har er å innføre like busstakster for hele kommunen. Det samme forslaget lanserte vi for to år siden da alle bydelsrådene i kommunen var invitert på møte i tankesmia «Tenk Tromsø». Slik det er nå er det en takst for sentrum og en takst for distriktene.

Vi tror at lik takst for hele kommunen kan få flere folk til å benytte bussen og la bilen stå. Det koster en formue for folk blant annet fra Sommarøy, Ersfjordbotn og Kattfjord å ta buss til byen. Kan nevne at det for et ektepar fra Ersfjordbotn koster nærmere 200 kroner per dag å ta buss til jobb. Da velger folk heller privatbilen.

Ettersom det er store trafikale problemer til og fra Kvaløya i rushtida så vil vi komme med nok et forslag: Vi vil på det sterkeste anbefale Troms Fylke å innføre gratis buss i rushtida fra høsten 2018. Både Kiruna og Stavanger har innført dette med stort hell. Folk lar bilen stå, de tar bussen – noe som er gunstig både for miljøet og fører til mindre trafikk på veiene. Det skal jo lønne seg å være miljøvennlig.

Park and ride –er et konsept hvor man kjører til en parkeringsplass og tar bussen videre. Å satse på dette vil minske biltrafikken over Sandnessundbrua. Ved bussterminalen ovenfor Eide Handel finnes en slik parkeringsplass, den ble utvidet i fjor fra 8 til 20 plasser.

Mange kjører dit og tar bussen videre, men det viser seg at den allerede er for liten. På sikt må kommunen lage ny parkeringsplass med minst 80 plasser på myra oppfor kirken for å imøtekomme etterspørselen.

Det må videre lages en parkeringsplass på Kvaløysletta, slik at folk nord for bruhodet har mulighet til å parkere og ta bussen inn til byen. Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd i samarbeid med Kvaløysletta bydelsråd foreslo dette for mange år siden, men ingenting har skjedd!

Storelva busstopp ble i fjor oppgradert for flere millioner. Ved siden av busstoppet ser det ut for å være en «park and ride-parkeringsplass», men den er ikke tatt i bruk. Hvorfor? Trafikksituasjonen ved brua på Kvaløysiden.

En stor kilde til kødannelse er rundkjøringen ved brua. Ansvarlige planmyndigheter må se på hvordan de kan få trafikken til å gli lettere gjennom denne proppen. Her må det utredes og bygges både underganger, separate felt og flettefelt. Vi tror at køene i tverrforbindelsen og lang inn i tunnelen er med på å forurense luften også inn mot sentrum.

Undertegnede etterspør derfor kommunens utredningsplan for trafikkløsningen på Kvaløysletta snarest.

Kvaløya har opplevd en boligeksplosjon fra Eide Handel og mot brua de siste årene. Forutsetningen for bygging av disse boligene var at det ble laget et kollektivfelt for at beboerne skulle benytte buss, fordi brua allerede hadde sprengt kapasitet.

I tillegg planlegger kommunen nå et nytt byggefelt på Storelva med 400 boliger, noe som vil forverre de eksisterende trafikkforholdene betraktelig. Hvor langt er kommunen kommet i planleggingen av dette kollektivfeltet? Ber om en utredningsplan for dette.

Ettersom økonomien ikke tilsier at det blir bygd noen ny forbindelse til Kvaløya på 15 til 20 år, må vi umiddelbart begynne å planlegge løsninger for å bedre de trafikale forholdene på Kvaløya.

De forslagene vi har skissert her vil kunne få flere til å ta bussen, biltrafikken vil minske og dermed vil det være unødvendig å bygge dyre bomringer.

Våre miljøvennlige løsninger vil minske biltrafikken, noe som på langsikt også vil forbedre luftkvaliteten for alle byens innbyggere.