Fylkessammenslåingen

Skjebnetid i nord

Jens Ingvald Olsen, fylkestingsrepresentant for Rødt og medlem i fellesnemnda. 

meninger

«Det er med tungt hjerte Troms fylkeskommune har påtatt seg oppgaven.» Dette skriver Monica Mæland i pressemeldinga torsdag 21. juni. I et medfølgende brev til Troms og Finnmark fylkeskommuner skriver hun: «Siden dere ikke har kommet til enighet, har departementet etter oppfordring fra Troms fylkeskommune, fastsatt sammensetninger og fullmaktene til fellesnemnda.» I den nye forskriften til inndelingsloven er Finnmarks antall medlemmer i fellesnemnda redusert fra 17 til 9 mens Troms får beholde 19 slik at det blir 28 til sammen.

LES OGSÅ: Regjeringen straffer Finnmark: Gir Troms full kontroll over Finnmark

Hva er logikken bak denne forskriftsendringa? Troms hadde jo flertall allerede. Og hvorfor ni til Finnmark etter at de har beslutta å ikke velge noen i det hele tatt? Men hvis de faktisk bestemmer seg for å velge representanter til fellesnemnda, så skal de igjen få 17, skriver Monica Mæland også i brevet.

Fylkestinget i Troms fikk fredag 15. juni vite at departementet allerede hadde beslutta at Troms kunne utgjøre fellesnemnda alene. Det var ingen henvisning til lovhjemmel for en slik beslutning, som jo er ganske merkelig; at ett fylke alene skal bestemme.

Statsråd Mæland viser til kontakt og «oppfordring fra Troms fylkeskommune» som grunnlag for sine tiltak. Da må vi spørre hvem har gitt disse rådene og oppfordringene? Det er fylkesrådet med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) som leder fylkeskommunen. Det er ingen tilfeldig reduksjon Finnmark har fått. Og det skal ikke særlig mye regnekunst og fantasi til for å sannsynliggjøre årsaken. Med et teoretisk antall på 28 i nemnda må det minst være 14 fra Troms for å være vedtaksdyktig. Rødt, SV, MDG og Sp i Troms, med til sammen 5 medlemmer, har varslet at vi ikke møter dersom Finnmark ikke oppnevner medlemmer.

Det hele står og faller dermed på at alle syv medlemmene fra Arbeiderpartiet i Troms møter i nemnda. For de resterende syv som representerer regjeringspartiene og KrF vil naturligvis møte. Vil Ap påta seg dette oppdraget fra Monica Mæland? Troms Ap har i pressemelding sagt at de ikke vil gjøre politiske beslutninger uten at Finnmark er representert i fellesnemnda. Vil Ap være med på beslutninger som kan defineres som administrative?

Har Ap akseptert at fellesnemnda kan konstitueres som et lovgyldig organ med bare medlemmer fra Troms, sjøl om det gjøres «med tungt hjerte», som Monica Mæland formulerer det? Befolkninga i både Troms og Finnmark er nok svært interessert i å vite om Ap og ledelsen i Troms fylkeskommune er med på regjeringa og Monica Mælands lag eller ikke. Det er kort tid til 13. august og konstituerende møte i «mononemnda».