Debatt

Er Frps bompengekrav rimelig?

meninger

Frp har i hele bompengedebatten vært det klareste motstanderpartiet mot bomforslagene. Før valget er det rimelig at de krever avklaring fra aktuelle samarbeidspartier.

Flertallet av tromsøfolk er imot bompenger, og foretrekker høyere drivstoffavgift. Frp er på parti med folkeflertallet. Andre partier er i kollisjon med folkeflertallet.

Men bildet er ikke helsvart. Ingen av partiene har bompenger med i sine partiprogrammer i nåværende periode. Kommunestyregruppen i noen partier begår overgrep mot egne velgere når de stemmer for bompenger.

I for eksempel Høyre er det ingen partivedtak om bompenger i denne perioden. Kommunestyregruppen er internt splittet og har ikke stemt samlet for bompenger. Gruppeleder Erlend Bøe spikrer Høyre til bompengemasta når skuta havarerer, imot Høyre-medlemmenes flertallsvilje.

I Senior Høyre har det vært flere medlemsmøter med bastante flertall mot bompenger og for fortsatt drivstoffavgift. Avgift på to, tre og fire kroner per liter gir nok penger til aktuelle veiinvesteringer når bilistene ikke skal betale for veier til sykler, gang- og kollektiv.

Bompenger kontra drivstoffavgift blir ventelig den viktigste saken i kommende kommunevalg. Bløff og feilbeskrivelser er allerede begynt, se for eksempel Nordlys leder lørdag 23. juni: Dersom man ikke innfører bompenger går Tromsø glipp av statlige overføringer i flere hundre millionersklassen, kanskje milliardbeløp, og hele planen om ny samferdselsstruktur må simpelthen skrotes. Høyre kan få svarteper og må ta ansvaret for at planen om en bærekraftig, fremtidig samferdselsstruktur kollapser.

Det er utrolig at lederskribenten i landsdelens største avis kan servere så mye sprøyt og usannheter på 2 korte avsnitt. Det er intet ”samfunnsløft” som blir forkastet når velgerne avviser bompenger. Vegvesenet får bare mindre penger og må redusere noen prosjekter. Statens tilbud hittil er ifølge veivesenets «utredninger» mindre enn Tromsø har i støttebeløp i dag. Og hva er en bærekraftig, fremtidig struktur uten ny Kvaløy/Håkøyforbindelse og løsning i Giæverbukta?

Hvis de to største partiene opprettholder støtten til bompengeranet, så kan velgerne se i møte 1 eller 2 nye partidannelser til dette kommunevalget i Tromsø. Det ryktes at de har foreløpige arbeidstitler som «Ap-folk mot bompenger» og «Høyrefolk mot bompenger».

De endelige vedtakene i partiprogrammene kan avgjøre hva det blir til med nye partier, men det er kanskje å vente for lenge. Sammen med Frp og andre motstandere kan de danne flertall etter valget.

Dersom velgerne nå får avgjøre saken, så kan alle partier innstille seg på at valget vil vise flertall imot unødvendige bompenger.

Det er ingen selvfølge at bompengeranet mot befolkningen vil overleve Aps programbehandling. Med nåværende bompengeholdning går Ap til et garantert valgtap. Da er det mulig at Ap snur. Vi må huske på at unge foreldre, både nyetablerte og viderekomne, er de som rammes hardest av bompengeranet. De skal til sammen betale det dobbelte av den forhatte eiendomsskatten i totalbeløp. I Ap har AUF over en fjerdedel av stemmetallet, og de kan velge å beskytte unge familier. Bompengesonenes inndeling er også maksimalt usosialt og urettferdig. Varaordfører Aarbakke kalte hele bompenge-eventyret for «luftslott».

Ap ble dessverre lokket av Løkholm Ramberg og andre naive nykommere til å tro på veivesenets bløffer om statlige kjempebeløp. Nå har man tilnærmet fått sannheten på bordet, og beløpene er latterlig små. Bilbrukerne får over tre fjerdeler av regningen, pluss alle merutgifter utover budsjett. Velgerne liker ikke å bli bløffet, det vil vise seg ved valget.

Undertegnede er medlem av Senior Høyre, men snart eksmedlem på grunn av partiets tafatte holdning til Bøe-domineringen av lokalpolitikken.