Debatt:

«Sterkere kystvakt og tryggere farvann»

Kystvaktskipet Nordkapp. FOTO: KYSTVAKTA 

meninger

Kystvakten har i generasjoner bidratt til å passe på havområdene våre. Nå styrker vi de med nye og flere fartøy. Nylig ble det kjent at et norsk verft vant oppdraget om å bygge nye kystvaktskip. Nå gir vi også kystvakten det operative ansvaret for den statlige slepebåtberedskapen. Det gir Kystvakten tilgang på enda flere skip, og muligheten til å kombinere beredskapsarbeid med å patruljere langs kysten vår. Både bedre materiell og flere skip – det gir oss både en sterkere kystvakt og bedre slepeberedskap.

Et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning er avgjørende for en havnasjon som Norge. Målet med den statlige slepeberedskapen er å sikre at fartøy med problemer får slepeassistanse i tide slik at ulykker unngås. Vi ønsker ikke skip i fjæresteinene – verken for sjøfolkene eller miljøets del. Med Kystvakten i førersetet får vi på plass en forutsigbar, sikker og langsiktig løsning for den statlige slepeberedskapen.

Med den nye ordningen for slepeberedskapen vil Kystvakten bli tilført to ekstra kystvaktfartøy fra 1. januar 2020. De to ekstra fartøyene bemannes med kystvaktpersonell, og vil inngå som en del av Kystvaktens struktur.

Den stående statlige slepeberedskapen vil dermed bestå av: KV «Harstad», de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy som også vil bli utrustet med oljevernutstyr. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy. Ved å innrette slepeberedskapen på denne måten bruker vi samfunnets ressurser på en god måte. Løsningen vil styrke slepeberedskapen, samtidig som den vil gi økt tilstedeværelse og øke Kystvaktens evne til å utføre sine øvrige lovpålagte oppgaver.

Den nye ordningen, som innfases allerede fra 2019, innebærer at Kystvakta vil få det operative ansvaret for slepeberedskapen, mens Kystverket fortsatt vil være ansvarlig myndighet for ordningen og lede den fra Vardø trafikksentral. Sammen vil Kystverket og Kystvakten, som samarbeider godt allerede i dag, løse denne viktige samfunnsoppgaven på en effektiv og sikker måte.