Debatt:

Tørke i sør – hva gjør vi i nord?

  Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

meninger

Sommeren i Sør-Norge har tatt altfor hardt i, og landsdelen opplever den verste tørka siden 1947. Nå er det ikke nødvendigvis slik at bønder i Troms får voldsomt mye gress i år, men sørpå får bøndene bare en brøkdel av normal avling, og beiteområdene blir altfor fort nedspist. Siden store deler av Europa også er tørkerammet, er det nesten umulig å få tak i fôr til husdyra. Løsninga for mange bønder blir derfor å sende dyr til slakt, selv om de normalt skulle ha beholdt disse dyra i både ett og flere år. På toppen av det hele, har vi regler for hvor mye kjøtt som kan legges på fryselager i Norge. Nå nærmer vi oss grensa, og det kan derfor bli stopp i slakt av både storfe og sau/lam. Hva skjer da?

Hver enkelt av oss kan faktisk gjøre en forskjell i denne krisa:

Driver du aktivt jordbruk? Hvis du har jord i drift, kan du gjøre noen grep for å øke egen avling og selge et eventuelt overskudd sørover. Om mulig gjødsle litt ekstra for en bedre andreslått, slå kantsoner og småstykker som ellers ville ha blitt stående. Hør med naboer som ikke selv bruker jorda, om du kan slå hos dem. Troms Bonde- og Småbrukarlag jobber med å finne løsninger for transport av fôr.

Har du ei gammel eng som bare står der? Spør en bonde i nærheta om han vil slå den. Om han har nok fôr sjøl, er det garantert noen sørpå som har bruk for graset!

Bruker du halm til liggeunderlag til hest, hund eller andre dyr?

Bruk flis eller annet materiale i år. Alt som er å oppdrive av halm trengs som fôr til vinteren!

Spiser du kjøtt? Kjøp norsk kjøtt og norske kjøttprodukter. Les på merkelappen for å finne opprinnelsesland, det er ikke alle norske merker som bruker norske råvarer. Ved å kjøpe norsk storfekjøtt nå, hjelper du til med å redusere lageret. Slik blir det mulig for de som trenger det å sende flere dyr til slakt.

Kjenner du en kjøpmann? Be om at butikken kjøper inn norske kjøttvarer i stedet for importerte. Dette er også viktig for å redusere kjøttlagrene og gjøre at det fortsatt er mulig å slakte dyr i stedet for å måtte sultefôre dem.