Debatt

«Senterpartiet står til stryk i forsvarspolitikken»

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger, skriver Hårek Elvenes (H).

forsvaret militæret militær øvelse militærøvelse skyting skuddveksling skudd forsvarsminister Anne-Grete Strøm-erichsen oktober 2008 

meninger

Sandra Borch fra Senterpartiet angriper Høyres forsvarspolitikk i et innlegg i iTromsø 13. juli. Dersom Senterpartiet kunne vist til egne resultater i forsvarspolitikken gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen, ville det ha vært mer interessant. I mangel på resultater er tydeligvis angrep det beste forsvar.

Åtte år med rødgrønt styre var åtte tapte år for forsvaret. Kun landbruksdepartementet og fiskeridepartementet hadde svakere budsjettutvikling enn forsvarsdepartementet i perioden 05–12. HV øvde overhodet ikke enkelte år, kun 5 av 17 kampfartøyer i marinen var kampklare, soldater fikk så vidt løsnet skudd under førstegangstjenesten, og forsvarsmateriellet led under skrikende mangel på vedlikehold og reservedeler.

Den rødgrønne regjeringen tegnet et glansbilde av Forsvaret. Statsminister Jens Stoltenberg uttalte at vi har et forsvar som strutter av sunnhet. Faktum er at Solbergregjeringen i 2013 overtok et forsvar som var nedprioritert og nedbygget. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen igangsatte en offentlig selvransakelse om tingenes tilstand i Forsvaret. Konklusjonen var nedslående.

Forsvaret var på vei inn i en styrt avvikling. Forsvarssjefen avslørte i sitt fagmilitære råd høsten 2015 at de rødgrønne etterlot en regning på 180 milliarder kroner uten noen plan for å betale den.

Senterpartiet satt i en flertallsregjering i en periode da Norge hadde de høyeste oljeinntektene noensinne. Handlingsrommet ble ikke utnyttet til å styrke Forsvaret. Senterpartiet sviktet i forsvarspolitikken og lot Forsvaret gå for lut og kaldt vann.

Senterpartiet forsøker å fremstå som HVs beste venn. Fasiten forteller sannheten. Senterpartiet reduserte HV-budsjettene fra 2005 til 2013. Ingen av soldatene i HV-områdene øvde i 2009. Innsatsstyrken ble redusert fra 5000 til 3000 soldater, og HVs skarpeste avdeling (HV-016) ble lagt ned. Antall HV-distrikter ble redusert fra 13 til 11, og Sjøheimevernets kommandostruktur ble avviklet.

HV-reserven på 33.000 soldater ble også lagt ned. HVs nedadgående utvikling er nå snudd. HV-budsjettet økte med 16 prosent fra 2013-2017, HV øver mer, og HV får nye våpen og feltkjøretøyer. Særlig styrkes HV i Nord-Norge.

Senterpartiet prøver å gjøre motstand mot nedleggelse av Andøya flystasjon som sitt glansnummer i forsvarspolitikken. Grunnlaget for Andøya flystasjon er drift av de maritime overvåkingsflyene. Orion-flyene er i ferd med å gå ut på dato, men Senterpartiet ville ikke kjøpe nye P-8 maritime overvåkingsfly i sin alternative langtidsplan for Forsvaret. For øvrig en plan som Senterpartiet manglet 20 milliarder kroner til å finansiere.

Senterpartiets innretning av Forsvaret er i strid med alle fagmilitære råd og trusselvurderinger. Partiet er mot å utvikle Forsvaret i møtet med moderne trusler, raske endringer og kortere varslingstider. Senterpartiet er mot å forandre Forsvaret, selv om verden forandrer seg.

Høyre har i regjering stanset nedbyggingen av Forsvaret, og oppbyggingen er i gang. Norges forsvar er summen av vårt nasjonale forsvar og det NATO kan bidra med. Norge anskaffer nye ubåter, nye maritime overvåkingsfly og 52 F-35 kampfly med enorm kampkraft, og Etterretningstjenesten er styrket betraktelig.

Norge er NATO i nord. Dette er svært viktige bidrag til NATOs kollektive forsvarsevne og vårt eget forsvar avskrekkende evne. Vår nærmeste allierte USA gir regjeringen ros for oppbyggingen og innretningen av Forsvaret.

Forsvarsbudsjettet er økt med 11,5 milliarder kroner siden 2013. Ansvarlig forsvarspolitikk handler om å sette helheten foran særinteressene. Forsvarspolitikk er nasjonal politikk. Forsvarspolitikk skal ikke være kasteball i et kortsiktig partipolitisk spill uten ansvar for helheten.

Å gjenreise forsvarsevnen er ikke gjort over natta. Steg for steg gjenreises luftforsvaret, sjøforsvaret og landmakten til et balansert og sterkere nasjonalt forsvar. Regjeringen vil bruke 180 milliarder kroner mer på Forsvaret enn de rødgrønne la opp til i den forrige langtidsplanen. Det er et uttrykk for politisk vilje og evne til å styrke forsvaret.