Regjeringen betaler flypassasjeravgiften for innbyggerne i nord

meninger

Kortbanenettet er for mange i Distrikts-Norge eneste alternative kollektivtilbud – på linje med tog i mere sentrale områder. Men også for innlandsreiser som er litt lengre, oppleves fly som et viktig kollektivtilbud her i nord.

I et leserbrev mener regiondirektør Målfrid Balk i NHO Troms/Finnmark og Torbjørn Lothe fra NHO luftfart – at regjeringen må bidra til næringsutviklingen i nord, hvor de særlig påpeker at flypassasjeravgiften er uheldig for turistsatsningen og at befolkningen i Troms og Finnmark må betale hele 121 millioner i flypassasjeravgifter.

Representantene fra NHO «glemmer» å skrive er at staten kompenserer for flypassasjeravgiften der man kjøper statlige flytjenester for 750 millioner på kortbanenettet gjennom «fot-systemet». I praksis betyr dette at staten betaler flypassasjeravgiften for de fleste innbyggerne som benytter fly på kortbanenettet i Nord Norge.

Det er fint at NHO i innlegget viser til ønske om samarbeid med regjeringspartiene om å legge til rette for næringsutvikling i nord. Det er en ambisjon som tiltredes for en landsdel som har fantastiske muligheter.

Det er ingen hemmelighet at vi i Høyre ikke er tilhengere av flypassasjeravgiften som sådan og faktisk fjernet den forrige gang vi var i regjering. Derfor er det fint å få informere om at det nå er enighet blant regjeringspartiene og Krf – gjennom et felles anmodningsvedtak, at partiene har bedt regjeringen legge fram en sak om en gjennomgang av luftfartsavgiftene med formål om justeringer, blant annet med hensyn til flytilbudet i Nord Norge og distriktene, samt å gjøre systemet mer rettferdig.

Både vi i Høyre og regjeringspartiene er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud som tjener befolkning og næringslivets vekstmuligheter i hele landet. Derfor er det også kommet inn et punkt i regjeringserklæringen om at regjeringen skal utrede endring av avgiftene for økt konkurransekraft i luftfarten. Det forventes at regjeringen melder tilbake til stortinget på endringer i flyavgiftene i forbindelse med de kommende budsjetter.

For øvrig er vi flere stortingsrepresentanter fra nord som mener og jobber for at man bør tenke litt annerledes framover når det gjelder kortbanenettet enn tidligere. At fly og kortbanenettet i langt større grad må oppfattes og sidestilles med annen kollektivtransport i mere sentrale områder som storsamfunnet tar ansvar og betaler for- som tog, trikk, buss og T bane.

Vi ser dessuten også en rivende teknologisk utvikling i flybransjen som kan komme kortbanenettet til gode. Elektriske fly og bruk av nye energikilder vil om kort tid revolusjonere luftfartens miljø- og klimaavtrykk i transportsektoren. Det vil også senke kostnadene til flyoperatørene.

Dette vil øke fokuseringen på luftfarten som kanskje den mest miljøvennlige transportformen i framtiden, og det vil kunne øke konkurransekraften til flyselskapene og det kommersielle flytilbudet, hvorav kortbanenettet i nord ligger godt til rette for denne teknologien.

Å legge til rette for utviklingen med et framtidsrettet avgiftssystem og helhetlige strategier for luftfarten, er og blir en viktig oppgave for regjeringspartiene framover, og som vi altså allerede er i gang med.

Dermed legger regjeringspartiene med støtte fra Krf nå til rette for næringsutvikling i en landsdel som går så det suser, også på dette området.