Debatt:

«Hårek Elvenes og Høyres forsvarsbløff»

Sandra Borch 

meninger

I Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2018 bevilget partiet 1 milliard mer til Hæren og 300 millioner mer til Heimevernet enn regjeringen. Dette er midler som vil gi Norge et sterkere forsvar, og midler som vil bidra til en større balanse mellom drift- og investeringskostnadene for Forsvaret. Midler som vil bidra til økt treningsaktivitet og økt kampkraft. Dette er noe Senterpartiet får tilbakemeldinger på er sårt nødvendig for Forsvaret, av fagpersoner i Forsvaret.

Det er tydelig at Elvenes må ta seg en runde ut til avdelingene og igjen få høre de utfordringene de med skoen på sliter med. Elvenes overser alle soldatene han prater med som er villig til å ofre livet sitt for forsvar av landet vårt og som uttrykker en bekymring. Kommentaren til Hårek Elvenes tyder på at han faktisk ikke engang har lest forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefen har vært krystallklar i sin anbefaling om at Hæren må styrkes.

LES OGSÅ: «Senterpartiet står til stryk i forsvarspolitikken»

Senterpartiet ønsker blant annet ikke at 2. bataljon skal omgjøres fra stående styrke til mobiliseringsavdeling. Dette er et konkret tiltak som svekker reaksjonstiden til Forsvaret og landmakten. Når forsvarsministeren forrige uke uttalte at han erkjenner at vi må være klar med flere styrker raskere enn i dag, så er det et paradoks at vi skal omgjøre avdelinger som er klar til strid på stående fot, til mobiliserte avdelinger.

Høyres svekkelse av landmakten er spesielt alvorlig med tanke på å sikre både folk og sentrale samfunnsinstitusjoner dersom Norge utsettes for omfattende terrorangrep og beskyttelse av kritiske objekter over lengre perioder. Riksrevisjonen påpekte allerede i fjor at verken politiet eller Forsvaret var i stand til å sikre viktige objekter på en god nok måte. Til tross for at regjeringen før valget hevdet at situasjonen hadde bedret seg, har Riksrevisjonen avdekket at situasjonen fortsatt er svært alvorlig. Regjeringens arbeid på dette området har vært så svak at saken må behandles på nytt i Stortinget til høsten. Senterpartiet har understreket gang på gang at når antallet objekter som trengs sikring blir flere, trenger Heimevernet flere soldater, ikke 5.000 færre, slik Høyre har kjempet igjennom.

Elvenes sin påstand om at Heimevernet ikke trente overhode enkelte år er direkte feilinformasjon. Bernt Brovold som er tidligere sjef FOH og generalinspektør for Heimevernet mellom 2003 og 2009, nå medlem av Senterpartiet, kan bekrefte at Elvenes lyver.Hårek Elvenes hevder at Senterpartiet mangler 20 milliarder kroner for å finansiere vår plan for Forsvaret. Dette er et tall Elvenes finner på. Senterpartiet har hele tiden stått ved at de kommende budsjettene måtte økes fordi langtidsplanen ville føre til en farlig svekkelse av Hæren og Heimevernet. Senterpartiet var første parti som vedtaksfestet NATOs 2-prosent-mål, og vi var det eneste partiet som sto ved det under behandlingen av Forsvarets langtidsplan.

Høyre og Frp ignorerer derimot blankt sine egne landsmøtevedtak som de gikk til valg på i 2017, og styrer etter en langtidsplan som gjør at Norge garantert ikke når NATOs mål for forsvarsbevilgninger innen 2024.

Vi skal være glade for at Senterpartiet hadde innflytelse på Forsvarsbudsjettet gjennom åtte år i regjering. Til tross for at Sverre Diesen i rollen som forsvarssjef kjempet for en dramatisk svekkelse av Heimevernet på 20.000 soldater, sto vi imot. Da, som nå, var Sverre Diesens kongstanke at man måtte ha mindre hær og heimevern, færre soldater på bakken og færre vernepliktige, og heller fokusere på missiler. Forskjellen mellom Senterpartiet i regjering og Høyre i regjering er at Diesen nå har fått gjennomslag for sitt ensrettede missilforsvar.

Hadde ikke Senterpartiet bidratt til å opprettholde Heimevernet slik vi gjorde, ville vi svært raskt hatt et svakere heimevern i dag. Det er grunn til å minne Hårek Elvenes på at den største reduksjonen av Heimevernet som noen gang har blitt gjort, var under Høyres forrige regjering. Med Kristin Krohn Devold som forsvarsminister reduserte man Heimevernet fra 83.000 til 50.000 soldater, og dette ble gjort mot Senterpartiets stemmer.

Om man ser tilbake til 2014 og handlingene på Krim-halvøya, ved den hybride trusselen som oppsto, ble det tydelig at lokal tilstedeværelse og forankring i Forsvaret er viktig. Regjeringens svekkelse av den greinen i forsvaret som sikrer nettopp dette er et paradoks fra Høyre. Norge er avhengig av at artikkel 5 skal utløses i tilfelle en konflikt.

Da er vi også avhengig av å beholde kapasiteter som kjenner normalsituasjonen lokalt, og kan agere, motstå og i det minste varsle om en potensiell trussel. Heimevernet skal være overalt – alltid. Med Høyre i regjering er Heimevernet noen steder, noen ganger, i stedet for overalt – alltid. Dette handler om å bygge et troverdig forsvar som er rustet for fremtiden, og tallgrunnlaget Elvenes viser til har allerede Senterpartiet vist at vi ønsker å øke, for å sikre trygghet og beredskap for det norske folk.

Hårek Elvenes, det handler om å se fremover, ikke bakover.