Debatt:

«Ja til mer fornuftige avgifter på luftfarten i nord»

Morten Skandfer sitter i kommunestyret for Tromsø Venstre. 

meninger

Det er på tide å evaluere ordningen med dagens luftfartsavgifter på bakgrunn av erfaringene så langt. Tilbakemeldinger fra hele landet, men ikke minst fra nord, tyder på at avgiftene kan slå feil ut. Flere ruter i distriktene trues med nedleggelse. Derfor ber nå regjeringspartiene og KrF om at regjeringen legger fram en sak om gjennomgang av luftfartsavgiftene. Formålet er å få til fornuftige og rimelige justeringer med hensyn til flytilbudet i distriktene og i Nord-Norge spesielt.

Selv om det er riktig å bruke avgiftspolitikken til å stimulere til flere reiser med miljøvennlig transport som tog, er dette ikke et aktuelt alternativ her nord (ennå).

Avgiftspolitikk brukes som kjent også for å stimulere til flere elbiler. Det er bra. Men i nord kan mye av flytrafikken kalles kollektivtrafikk. Innbyggere, offentlige tjenester og næringslivet er avhengig av flytransport. Det er også store muligheter for videre utvikling av reiselivsnæringa, og luftfarten selv, men da er det viktig at avgiftsregimet tilpasses virkeligheten.

Venstre vil ha levedyktige lokalsamfunn med gode og fremtidsrettede transporttilbud i hele landet, med utgangspunkt i lokale forutsetninger. Venstre vil også ha konkurransedyktig reiseliv og luftfart. Vi vil derfor jobbe videre for en justering av luftfartssavgiftene til et mer rettferdig system.