Debatt

De eneste som åpenbart tviler på om det er behov for å styrke politiet, må være regjeringspartiene

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Sommeren igjennom har vi blitt varslet om at saker ikke etterforskes, at tida for å behandle saker øker, og at lovbrytere går fri. Politiet ber om økt politisk oppmerksomhet, forståelse og innsats.

Regjeringens politibudsjett er i år rettet inn mot beredskapssenter og helikopter, og for å dekke normal pris og lønnsvekst. Politidistriktene har fått beskjed om å kutte over 100 millioner kroner gjennom effektivisering. Bare i perioden 2013-2016 ble politidistriktene allerede svekket med 426 millioner kroner iflg regjeringen selv.

De eneste som åpenbart tviler på om det er behov for å styrke politiet, må være regjeringspartiene. Arbeiderpartiet gjør det ikke, og valgte derfor en styrking av politiet og domstoler i vårt forslag til statsbudsjett. Når både statsministeren og justisministeren kaller egen innsats for «tidenes politisatsing», vitner det om mangel på å forstå alvoret. Regjeringens politibudsjett ble avvist i Stortinget. Det var rett og slett så dårlig, at støttepartiene krevde betydelige økninger under forhandlingene.

Både folk og næringsliv som rammes av kriminalitet, og samfunnet vi er del av fortjener at utfordringene tas med et større alvor. Når kriminelle får strafferabatt fordi sakene ikke håndteres raskt nok, burde det i seg sjøl være nok til å få regjeringen til å handle.

Etter snart 5 år og fire justisministere fra Fremskrittspartiet, er det neppe noen som lenger forbinder dette partiet med innsats for lov og orden. Statsministeren lar seg åpenbart ikke engasjere. Det trengs politisk utrykning for politi, påtale og domstol.