Debatt:

«Hvorfor skal ikke folk få lov til å kjøpe melk og brød når det passer dem?»

I disse ferietider er det mange som skulle ønske at butikkene holdt åpent litt lengre, og kanskje også på søndager. Spesielt i ferietiden er det nyttig med butikker som ikke stenger når folk flest har muligheten til å handle.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix 

meninger

Fremskrittspartiet har alltid ment det er mange gode grunner til å tillate søndagsåpne butikker. Først og fremst dreier det seg om hensynet til kundene. Hvorfor skal ikke folk få lov til å kjøpe melk og brød når det passer dem?

Men at butikker kan holde åpent på søndager i ferien er ikke viktig bare for oss som kunder, men også butikkene selv. Mange butikkeiere, særlig de som har butikk i hyttefelt og feriesteder, er avhengig av omsetningen i sommerhalvåret for å kunne overleve.

I dag er det imidlertid opp til hver enkelt kommune å avgjøre om vanlige butikker får holde åpent på søndager, og dette gjelder kun i turistkommuner. Fremskrittspartiet ønsker å gi disse butikkene forutsigbarhet, slik at alle typer butikker skal få ha åpent i juni, juli og august. Dette handler om å spille på lag med det lokale næringslivet.

Jeg vil understreke at det dreier seg om å gi de ansatte og butikkene en valgfri mulighet. Det er ikke noe pålegg om at de skal holde oppe. Fremskrittspartiets utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Vi ønsker likebehandling og er derfor tilhengere av å tillate butikker som ønsker det, å holde åpent på søndager.

Vi har regjeringen med på å forenkle reglene for søndagshandel. Men dessverre er det slik at de rødgrønne faktisk foreslår strengere regler enn det er i dag. Tidligere i år behandlet Stortinget et forslag fra Arbeiderpartiet som ville ført til flere stengte butikker på søndager.

Her ser vi altså at noen partier ønsker å la butikker holde åpent når det er kunder, og andre partier som går helt motsatt retning.