Debatt:

«Uten lastebilen stopper Norge. Så enkelt er det»

Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister, Frp  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

meninger

Uten lastebilen stopper Norge. Så enkelt er det. Selv om vi legger til rette for at mer gods skal transporteres til sjøs eller på jernbanenettet, er det i de fleste tilfeller ikke til å unngå at varene også må fraktes på lastebil på deler av strekningen mellom produsent og kunde.

Vårt finmaskede veinett utgjør selve grunnstrukturen i Norges transportsystem. I mange tilfeller finnes det heller ikke alternativer til veitransport for å få varene fram. Regjeringen er positiv til konkurranse, blant annet fordi det kan bidra til bedre tilbud og innovasjon. Det er imidlertid helt avgjørende at konkurransen skjer på like vilkår. Vi opplever i dag at konkurransen mellom norske og andre europeiske veitransportører om oppdrag ikke er rettferdig.

Vi har derfor økt kontrollomfanget langs veiene, strammet inn på reglene og gitt Statens vegvesen bedre arbeidsverktøy. Dermed klarer vi å fjerne flere av de aktørene som bidrar til å undergrave et ryddig marked.

Det er derfor positivt når Norges Lastebileier-Forbund kan vise tall om færre alvorlige trafikkulykker med tungbil, færre konkurser i næringen og behov for å rekruttere flere sjåfører.

Samtidig jobber vi internasjonalt for å få på plass bedre regler og en mer enhetlig praktisering på tvers av Europa. Det er til fordel norske sjåfører i utlandet og trafikken som skjer på norske veier. Regjeringen ønsker ikke å liberalisere dagens regelverk, og jeg er glad for at Aps Sverre Myrli i leserbrev viser vilje til å jobbe konstruktivt med regjeringen om dette.

For å oppnå en mer rettferdig konkurranse, samarbeider vi nå med andre europeiske land som ønsker det samme. EU-kommisjonen la tidligere i år fram forslag om å modernisere det europeiske transportsystemet og endre reglene for transport mellom landene.

Gjennom vår deltakelse i «Road Alliance» jobber Norge – sammen med Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Sverige, Hellas og Sveits – for å påvirke den videre behandlingen av forslaget i EU-systemet.

Sammen med de ti andre medlemslandene i «Road Alliance» er vi blant annet bekymret for misbruk og svindel knyttet til regelverkene for sosiale rettigheter, trafikksikkerhet og arbeid innenfor det europeiske godstransportmarkedet på vei.

I vårt arbeid har vi samtidig opprettet et veitransportforum, slik at vi har tett kontakt med norske bransjeorganisasjoner og fagforeninger. Vi er alle tjent med at vi samordner lover og regler på tvers av landegrenser. Det gjør hverdagen enklere for både næringsliv og hver enkelt av oss.

Vi slipper nå som regel å måtte skaffe oss et «internasjonalt førerkort» når vi skal ut og reise. Vi slipper å bekymre oss over små ulikheter i regelverk som kan skape problem ved kontroll.

Men vi skal ikke akseptere at forenklinger i regler medfører at transportbransjen overtas av «useriøse aktører» som ødelegger levebrødet for vår transportbransje. Derfor skal vi sammen med transportbransjen og fagforeningene jobbe godt med våre naboland for å sikre at regelverksarbeidet ender godt.