Debatt:

Ungdommene har skjønt hva Norge trenger

Det er mye vi ikke vet om fremtiden, men vi vet at Norge trenger flere dyktige fagarbeidere i årene fremover, skriver Turid Kristensen (H).

Illustrasjonsfoto  Foto: Pixabay

meninger

For første gang på mange år velger like mange ungdommer yrkesfag som studiespesialisering. Det er bra for Norge!

En yrkesutdanning er like viktig som en universitetsutdanning og et fagbrev er like viktig som en mastergrad. Regjeringen har utpekt 2018 til yrkesfagenes år. Vi skal heie frem de ungdommene som velger seg en yrkesfaglig utdanning.

Det har skjedd mye på feltet de siste par årene. Vi har økt lærlingtilskuddet, vi fornyer yrkesfagene og skal sikre mer spesialisering tidligere og vi har sammen med arbeidslivet synliggjort mulighetene som ligger der.

Jeg tror dette bidrar til at flere ungdommer får øynene opp for hva de ulike studieretningene gir og gjør gode og opplyste utdanningsvalg.

Det er ikke sånn lenger at du lukker noen dører når du velger yrkesfag. Snarere tvert imot. Med yrkesfag følger et hav av muligheter. Du kan gå rett ut i et yrke hvor det er stort behov for kvalifisert arbeidskraft hvis du ønsker det. Du kan bygge ut utdanningen din videre senere hvis du ønsker det. Hvis du har lyst til å starte din egen bedrift så har du også gode muligheter for det.

Selv om de aller fleste har fått tilbud om skoleplass i videregående opplæring nå, er det en del som står på venteliste. Jeg vil råde alle til å ikke gi opp. Det er bare førsteinntaket som er ferdig, det kommer flere muligheter. Hold kontakten med fylkeskommunen.

Forhåpentligvis er det enda flere som får oppfylt drømmen om en yrkesfaglig utdanning når skolen starter til høsten. Norge trenger dere. Dyktige fagarbeidere er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.