Debatt:

Vestsida, Solvik-Olsen!

Jo da, det er mange gode grunner til å være motstander av diverse reformer fra H/Frp/V-regjeringa, skriver Jens Ingvald Olsen.

– REALISTISK: Jens Ingvald Olsen (R) mener det er sparemuligheter innen helse og omsorg.  Foto: Marius Hansen

meninger

I sitt svarinnlegg «Ingen konspirasjon, bare bedre veier», skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at oppdraget Statens vegvesen og Nye Veier as har fått er å få bedre langsiktig nytteverdi og reduserte kostnader.

Han avviser at dette betyr utsettelse av E8 til Tindtunnelen og ny Ullsfjordforbindelse bygges. Det høres jo betryggende ut. Men departementets brev sier at bedre massebalanse er et av målene som skal oppnås.

Ut fra vår praktiske tilnærming til saka, betyr dette at masser (sprengstoff, grus og så videre) brukes best mulig samordnet mellom de tre nevnte prosjektene. Da må de nødvendigvis bygges samtidig, som jo også står i brevet.

Men det mest grunnleggende premisset fra departementet er at veien skal gå på østsida av fjorden. Dersom det faktisk er bedre samfunnsnytte, herunder større trafikksikkerhet samtidig med reduserte kostnader som skal oppnås, er det uomtvistelig en E8-trasé på vestsida Ramfjord som bør realiseres.

I reguleringsplanen for østsida som SVV har laga går det tydelig fram at det kun oppnås marginal trafikksikkerhetsforbedring fordi denne traseen blir over 4 kilometer lengre enn på vestsida.

Totalkostnad på vestsida er beregna å bli 3/4 til 1 milliard kroner lavere enn på østsida. Tilkobling til eventuell fremtidig Tindtunnel og til den nye fylkesveien til Ullsfjord/Lyngen vil være helt uproblematisk. Statens vegvesen vil kun trenge 3–4 måneder for oppdatering av den allerede ferdige reguleringsplanen på vestsida Ramfjord, som var klar til kommunestyrets behandling høsten 2011.

Når Solvik-Olsen skriver at oppdragsbrevet ble godt mottatt da det ble sendt i slutten av juni, men at nå, i slutten av juli kommer Rødt med innvendinger, så skyldes det generell motstand mot regjeringas reformer på veisektoren.

Jo da, det er mange gode grunner til å være motstander av diverse reformer fra H/Frp/V-regjeringa. Ikke minst dersom oppdraget til SVV og Nye Veier as har fått på E8, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen er eksempel på reformarbeidet.