Leserinnlegg fra byens sykehjemsledere:

Avviksmeldinger og kvalitetsarbeid i sykehjem

Er det slik at et høyt antall avviksmeldinger er ensbetydende med svekket kvalitet i sykehjem, spør sykehjemslederne.

VIKTIG Å SKRIVE AVVIK: «Å skrive avviksmeldinger viser ansvarlighet og kunnskap hos ansatte, samt evne til å evaluere seg selv og egen praksis», skriver kronikkforfatterne. Foto: Tromsø kommune 

meninger

Avisa iTromsø har i sommer satt søkelys på avviksmeldinger i sykehjem i Tromsø kommune. Med overskrifter som «skrekkhistorier fra sykehjem» og «sykehjemsvold» har avisa forsøkt å reise debatt om hvorvidt avvik i sykehjem skyldes manglende bemanning, kompetanse og antall sykehjemsplasser i kommunen. Dette er alle sentrale og viktige spørsmål i arbeidet med å sikre kvalitet i sykehjem.

Men er det slik at et høyt antall avviksmeldinger er ensbetydende med svekket kvalitet i sykehjem?

Teoretisk så høres dette enkelt ut, men dette er et mer komplekst spørsmål enn som så. Vi mener at det er av større interesse å se på relasjonen mellom avvik, forbedringsarbeid og kvalitet.

Så hvorfor er det viktig å skrive om avvik? Jo, nettopp for å dokumentere feil og lære av dem. Avvik redegjør for både alvorlige og mindre alvorlige hendelser som avviker fra normal praksis. Å skrive avviksmeldinger viser ansvarlighet og kunnskap hos ansatte, samt evne til å evaluere seg selv og egen praksis.

Dette er med på å øke den faglige bevisstheten til de som arbeider i sykehjem. Gjennom systematisk arbeid med oppfølging av avvik får sykehjemmene mulighet til å iverksette nødvendige tiltak som gir mulighet til å forebygge og hindre gjentakelse av uønskede hendelser. Avviksmeldinger viser nettopp at vi har system for kvalitetsarbeid.

Vi er derfor glade for at våre ansatte er flinke til å skrive avvik på både store og små hendelser.

Samtidig har vi forståelse for at det kan oppleves som skremmende mange avvik når iTromsø skriver at det i 2017 var 1.178 avvik i kommunens sykehjem. Imidlertid er dette ikke et høyt antall avviksmeldinger sammenlignet med tidligere år.

Et viktig poeng, som ikke kommer fram gjennom avisa iTromsøs dekning av saken, er at antall avvik av mer alvorlig karakter er nedadgående i våre sykehjem. Det betyr at en større andel av avvikene dreier seg om mindre hendelser med lav alvorlighetsgrad.

På mange måter er disse avvikene vel så viktige, fordi de gir oss mulighet å være i forkant til å iverksette tiltak og unngå uønskede hendelser av mer alvorlig karakter.

Døgnet rundt, hver eneste dag, jobber nærmere 1.000 ansatte med å gi gode tjenester til nærmere 400 beboere i våre sykehjem. Hver beboer er unik med ulike og sammensatte behov og ansatte er nødt til å gjøre individuelle faglige vurderinger og tilpasninger gjennom hele døgnet.

Med andre ord: Utøvelse av helhetlig omsorg innebærer mange enkelt hendelser i løpet av et døgn og følgelig også muligheter for avvik. Det er likevel beklagelig når beboere eller ansatte opplever alvorlige hendelser i vår tjeneste. Dette berører oss alle. Her er vårt ansvar som ledere i kommunens sykehjem å bidra til at antall alvorlige hendelser holdes på et så lavt nivå som mulig.

Det gjør vi gjennom å jobbe systematisk med evaluering, kvalitet og forbedringsarbeid. Ansvaret ligger på oss som ledere i sykehjem og sammen med ansatte har vi en viktig rolle i oppfølging av avviksmeldinger. Det innebærer å iverksette tiltak, sikre nødvendig opplæring av ansatte, oppdatere og utarbeide gode rutiner og retningslinjer.

Systemene og rutinene som vi jobber etter og innenfor skal være kunnskapsbasert, kjente og anvendelige, og så enkle som mulig. Med stadig nye beboere og ansatte i våre sykehjem, skal oppfølging av avvik og forbedringsarbeid være en kontinuerlig prosess. Kvalitetsarbeid er å jobbe med to mål hele tiden, gjøre jobben best mulig og tenke hvordan kan vi forbedre den.

Åpenhet er en av Tromsø kommunens viktigste verdier. Vi er derfor positive til en offentlig debatt rundt avvik og kvaliteten i sykehjem. For oss bidrar en slik åpenhet til at vi blir ytterligere skjerpet og motivert til å yte trygge og gode tjenester ved Tromsø kommunes sykehjem.