Debatt:

– Få turistene med på plastplukking

I disse dager dukker det opp plast, mikroplast og mye skrot i strandkanten rundt om i hele landet.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

meninger

Nå kan du ønske Tromsøs nyeste reiselivstilbud velkommen: Plastplukking. Ved å få turistene med på ryddingen av marint avfall kan Tromsø eksportere forebyggende holdninger og tiltak.

Zing Ocean Conservancy er en Tromsø-basert miljøorganisasjon som med prosjektet Arctic Cleanup Coalition samler reiselivets båtoperatører til strandryddeaksjoner. Nå vil vi involvere turistene.

Med støtte fra Miljødirektoratet samarbeider Arctic Cleanup Coalition med lokal ekspertise, fra Perpetuum avfallshåndtering og Tromsø Kommunes Ren Kyst til de kreative hodene ved Plast-Etikk-Kunnskap og forskerne hos SALT. SALT benytter plasten som ryddes for å samle kunnskap om det mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling: forebygging.

Og det er nettopp forebygging vi ønsker å oppnå ved å engasjere turister i plastplukkingen. Som vertskap for stadig flere turister har vi i Tromsø en unik mulighet til å dele kunnskap og skape gode holdninger som vil eksporteres til alle verdens hjørner når turistene reiser hjem.

På et utvalg av Arctic Cleanup Coalitions ryddeaksjoner skal det derfor være plass til gjester. Første mulighet til å delta er allerede 21.–22. august, når Arctic Cleanup Coalition-medlem Vulkana stiller sin unike spabåt som vertskap for et todagers ryddetokt til Skagøya og Kvalsundet.

En undersøkelse fra Adventure Travel Trade Association (ATTA), der VisitNorway er medlem, og Travelers Against Plastic (TAP) fant at 60 prosent av reiselivsbedrifter tilbyr drikke på engangsplastflasker, med et gjennomsnittlig forbruk på to flasker per gjest per dag.

28 prosent svarer at de i stedet ber gjester ta med egne drikkeflasker og 18 prosent sier at de tilbyr gjenbruksflasker. Å oppfordre til gjenbruk er kjempebra og disse tallene må opp, men Zing mener også at Tromsø kan ta et skritt videre: Opplysning.

I den samme undersøkelsen svarer 16 prosent at de opplyser sine gjester om plastproblematikken. Denne andelen ønsker vi i Zing og Arctic Cleanup Coalition å være med på å øke.

Arctic Cleanup Coalition bidrar til at Tromsøs reiseliv sprer kunnskap om problematikken internt i sine bedrifter og videre til sine gjester. Dermed kan et besøk til Tromsø være med på å endre folks vaner ikke bare på tur, men også når de kommer hjem.