Ber iTromsøs kommentator gjøre hjemmeleksene sine

KRITISK: Henrik Sørlid, kunstner og styreleder i KIT (Kunstnerne i Tromsø), mener at iTromsøs kommentator Martin Lægland fremmer feilaktige påstander om kommunens planer om å opprette et kunstfond.  Foto: Helge Matland

meninger

iTromsøs Martin Lægland skriver i en kommentar i avisa 15. august at Tromsø kommune er i ferd med å opprette et kunstfond, og gir feilaktig inntrykk av at fondet kommer i tillegg til den eksisterende ordningen for kunst i offentlig rom. Han skriver også at fondet vil bli dyrere enn dagens ordning. Dette er ikke riktig, og Lægland presterer flere andre unøyaktigheter og usannheter gjennom hele kommentaren.


Leder:

Kommune uten magemål

Tromsø kommune skal i disse dager behandle et forslag om et nytt kunstfond. Samtidig er det økonomisk krise i kommuen.

 

Kunstfondsordningen som nå er til behandling er ment å erstatte de eksisterende retningslinjene for offentlig utsmykning. Gjeldende praksis på avsetning av cirka 1 prosent av kommunale investeringer til bygg, anlegg og uteområder til offentlig utsmykning videreføres i det foreslåtte kunstfondet. Det er altså ikke sant at nå det skal bevilges mer penger til kunst i Tromsø kommune.

Bakgrunnen for forslaget om et kunstfond er at dagens ordning fra 1984 er til dels utdatert. Det har også vært mer eller mindre tilfeldig hvordan retningslinjene for offentlig utsmykning har vært praktisert i Tromsø kommune, fordi man ikke har hatt fagkompetanse på området. Opprettelsen av et kunstutvalg og en kunstrådgiverstilling er altså ment for å kvalitetssikre kommunens investeringer i kunst. Det skal forhåpentligvis også gjøre forvaltningen av kunstprosjekter i kommunal regi ryddigere og mindre tilfeldig fra prosjekt til prosjekt.

Den foreslåtte ordningen er også mer fleksibel enn dagens ordning, i og med at pengene ikke lenger skal være bundet opp i de enkelte byggeprosjektene, men det ser ikke Lægland ut til å ha fått med seg. Utgiftene til kunstrådgiverstillingen og andre administrative utgifter dekkes av kunstfondet, som anslagsvis vil ligge på mellom 4 og 6 millioner kroner i året de neste tre årene ifølge kommunens siste økonomiplan. Altså cirka 7 millioner mindre enn de 22 millionene Lægland presenterer.

Å trekke inn kutt på 200 millioner i kommunale helsetjenester i denne sammenheng er ganske søkt. Offentlige utgifter til kunst er så beskjedne at det i en slik sammenheng er snakk om småpenger. Om man tror man kan finansiere andre, langt dyrere offentlige oppgaver ved å ta penger fra kunsten så er det bare å gjøre et enkelt regnestykke. Det går rett og slett ikke opp! iTromsø og Martin Lægland må gjerne kritisere kommunens kunstpolitikk, men da får de se å gjøre hjemmeleksene sine. Det holder ikke å legge fram feilaktige påstander og ulogiske slutninger.