Kommentar:

Hjorts vanskelige balansegang

meninger

Det har vært antydet lenge, men 22. august gikk Jens Johan Hjort for første gang ut og offentlig uttalte intensjonen om å stille til valg i 2019. På noen måter virker dette overraskende, på andre måter ikke.

Måten hans avgang skjedde på sist, etterlot seg sår som Høyre dro med seg inn i valget. Splittelsen mellom de to fraksjonene i partiet var stor. Særlig var forholdet til den andre store partihøvdingen, Øyvind Hilmarsen, anstrengt. Sistnevnte har imidlertid siden forlatt politikken.

Hjorts forhold til samarbeidspartiet Frp var i tillegg på frysepunktet. Mot slutten av sin forrige periode skrev han et krast leserinnlegg hvor han konkluderte med at Høyre ikke burde samarbeide med Frp.

«Jeg mener i det hele tatt at vi verken på lokalt eller nasjonalt plan burde gå i koalisjon med Fremskrittspartiet. Det handler ikke om at jeg ikke har respekt for mine kolleger fra Fremskrittspartiet. Det handler rett og slett om at deres politikk og verdisyn er for langt fra mitt eget», skrev Hjort den gangen.

Det er en god politikeregenskap å kunne gå tilbake på gamle uttalelser uten at det fremstår som at man har skiftet mening, noe Jens Johan iherdig forsøkte da iTromsø nylig konfronterte ham med sitt gamle utspill.

– Jeg har tenkt en del over samarbeid med Frp, og i mitt hode har lokalpolitikere i Tromsø et overordnet mandat, nemlig å fremme Tromsøs innbyggere og næringsliv, og sørge for at de har det så godt som de kan ha det. Det fordrer samarbeid innen blokkene, men også på tvers av blokkene, sa han i intervjuet 23. august.

I mine ører høres det ut som om Frp blir samarbeidspartner på ny, selv om Hjort i intervjuet fremholdt at når det kommer til asylpolitikken og spesielle personer fra Frp, var avstanden fortsatt stor. Derfor ville han personlig foretrekke å samarbeide mot sentrum på nasjonalt plan.

Hvis Hjort skal lykkes med å bli valgt, er det viktig at han klarer den hårfine balansegangen hvor han både holder sitt eget parti og de to samarbeidspartene samlet. Det er ikke sikkert at det blir så lett.

I Stavanger har bompengesaken nærmest ført til åpen revolt, med drapstrusler mot politikere og vakthold ved kommunestyremøtene. Også her i kommunen har bompengedelen av Tenk Tromsø-prosjektet satt sinnene i kok.

Alle partiene bortsett fra Frp inngikk et forlik om Tenk Tromsø-planene. Hvis Hjort fortsetter den linja, vil han bli skyteskive for Frp i valgkampen. At det nok vil forsure samarbeidsforholdet dem imellom er sannsynlig.

Samtidig har ikke Høyre virket villige til å ofre livet for å beholde bompengene akkurat, hvis man skal tolke uttalelser Erlend Svardal Bøe har kommet med i etterkant av forliket.

At bompenger blir en viktig kampsak for Frp lokalt, er i alle fall innlysende. En annen sak de nok kommer til å kjøre hardt på, er de galopperende utgiftene i helse- og omsorgssektoren.

Her er nok Høyre og Frp langt mer enige, selv om bruk av eiendomsskatten for å få økonomien i vater vil være et virkemiddel Frp neppe kommer til å gå med på. At det blir utfordrende, er i alle fall sikkert.

Selv om de fleste allerede nå ser ut til å konkludere med at Hjort vil vinne neste valg, er det faktisk hvilken linje han legger seg på i de neste månedene som blir avgjørende.

God minefelt-tur, Jens Johan.