Debatt:

Skivebom av Egon Holstad

Selv om Holstad sløser med kruttet, er han langt fra å treffe skiven, skriver Geir Seljeseth, regionsjef i Norsk olje og gass.

Geir Seljeseth  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

Egon Holstad tar frem revolveren og plaffer løs i sitt innlegg i iTromsø 4. september. Han mener Karl Eirik Schjøtt-Pedersen shopper fragmenter fra den forskningen han selv mener underbygger sitt syn. Men selv om Holstad sløser med kruttet, er han langt fra å treffe skiven.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa at «de to tunge rapportene om torsk er helt entydige på at det er ingen, absolutt ingen, fare for torskebestanden [utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja], selv ved de aller verst tenkelige utslippene».

Det slo også den uavhengige faktasjekkeren Faktisk.no fast i en grundig gjennomgang, hvor de skrev at Schjøtt-Pedersens påstand var «Faktisk delvis sant.»

Faktisk.no skriver videre: Det er riktig at flere rapporter viser at torskebestanden skreien vil klare seg, selv med et betydelig oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen eller Senja.

En forskningsrapport fra Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet tilsier at et verst tenkelig utslipp kun vil ha en forbigående effekt på bestanden av skrei. Havforskningsinstituttet understreker imidlertid selv at det er en viss usikkerhet knyttet til resultatene.

En rapport fra Det Norske Veritas fra 2012 viser at et verst tenkelig utslipp gir 80 prosent sannsynlighet for at det vil ta tre til ti år før skreibestanden henter seg inn igjen. Faren for at et slikt utslipp vil finne sted er imidlertid svært lav, ifølge forskerne.

Det bør være oppklarende.