Debatt

Norske kvinner lever på to ulike planeter

Kvinner i Norge lever på to forskjellige planeter når det er snakk om likestilling, skriver Kari Henriksen (Ap).
meninger

Kloke folk før oss har gjennom politisk engasjement og strid sørget for at vi i Norge har tatt stadige steg i retning av økt likestilling mellom kjønnene. Hver og en av oss har fått større frihet. Kampen er ført i idrettsbevegelsen, kirke og politikk. Kvinner skal ha råderett over egen kropp og eget liv og denne forståelsen har gjort oss til verdens mest likestilte land. Kampen startet i Norge for alvor etter at Fyrstikkarbeiderskene gikk ut i en av Norges første streiker i 1889.

I møte med enkeltpersoner og grupper fra andre deler av verden, kan det være verdt å minne om vår egen historiske kamp og at det har kostet å komme dit vi er. Også i Norge har kultur, politikk og religion blitt brukt som argumenter mot kjønnslikestilling. Resultatene er ikke kommet av seg selv.

1889: Fyrstikkarbeiderskene streiker, kvinnelige arbeidere organiserer seg.

1913: Stemmerett for kvinner innføres.

1976: Norges Fotballforbund sier ja til organisert kvinnefotball.

1978: Lov om selvbestemt abort vedtas.

1979: Lov om likestilling mellom kjønnene trer i kraft.

1981:  Regjeringen Brundtland innførte krav om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg.

1991: Lov om ekteskap ble innført, separasjon ble ikke avhengig av hverandres samtykke.

Andelen kvinnelige prester i Den norske kirke har økt til 32 prosent i 2017.

Nå reiser modige kvinner seg i miljøer der likestilling ikke er en verdi verken i politikken, idretten og religionen. Det er all grunn til å berømme dem og deres nødvendige stemmer i samfunnsdebatten. Vi trenger deres kampvilje for å utvikle samfunnet videre, bygge solidaritet, varme og raushet også i miljøer man møter massiv motstand.

Vi trenger at alle i Norge stiller opp og kjemper med dem. Det skal ikke være slik i likestillingslandet Norge at jenter og kvinner lever i skjul for sin familie, fordi de nektes å leve som selvstendige individer, ha egne rettigheter, ønsker og drømmer for framtida. Vi må finne politiske virkemidler som fjerner også denne undertrykkinga.

Arbeiderpartiet fikk i 2017, til tross for Høyre og Fremskrittspartiets motstand, vedtatt at likestillingsloven skal gjelde også i private hjem. Både det at religiøse trossamfunn skal forplikte seg til å arbeide mot vold mot kvinner, og for likestilling og demokrati i sine administrative organer har Høyre-regjeringens partier stemt ned. Slik kunne forskjellene blitt mindre.

I Norge skal det ikke være rom for å dyrke en kultur som praktiserer et brutalt og foreldet menneskesyn, der ære går foran den enkelte kvinnes rett til å leve et fritt liv.