Debatt

Hvem trenger konsekvensutredning?

Bare mangel på kunnskap kan forklare denne uforsvarlige og omfattende bruken av seismikk på denne sårbare naturen.

Arkivfoto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix 

meninger

I et innlegg i Nordlys 3. september skriver Geir Seljeseth om manglende kunnskap og om behovet for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Og han er ikke noe unntak. Foran ethvert valg stiger aktiviteten blant politikere, da LoVeSe er av stor interesse. Som regionsjef for norsk olje og gass er Seljeseth sikkert kjent med at konsekvensutredning allerede er gjort i disse områdene. I løpet av 2008, 2009 og 2010 brukte OD 3D-seismikkskyting over fiskefeltene.

Bare mangel på kunnskap kan forklare denne uforsvarlige og omfattende bruken av seismikk på denne sårbare naturen.

Man sammenlignet fangst før og etter skytingen. Fiskere ble tvunget å forlatte område under skytingen, og dette bekrefter at olje og gass kan ikke eksistere sammen med fiskeri på denne smaleste sokkelen langs norskekysten (50 km i bredde og utenfor Andøya bare 10 km).

Resultatet av seismikkskytingen ble en fiasko: Det ble tappet for sei og hysefiskere. Linefiskere fikk ingen fangst. Kveite og uer skremmes vekk for flere måneder. Torsk vær ikke til stede da.

Fiskere sa: Aldri mer konsekvens utredning! Ingen olje utvinning her!

Typisk av politikere at ingen av dem fatter hva konsekvensutredning innebærer? De kjenner ikke innvirkningen av dette på naturen og handler uten ansvar.

Ved leting og boring etter olje og gass, akkurat som under konsekvensutredning, brukes seismikkskyting mot havbunnen. Seismikkens luftkanoner skyter med trykk på 160.000 kilo per kvadratmeter, noe som har en enormt destruktiv effekt. Det finnes mange års erfaring med seismikkskyting i Lofoten (les «Seismikk er hard belastning for livet i havet» av Jens Hoxmar på oljefelt.no).

Man vet at en del av fisken får skader på svømmeblære, lever, hjerne og hjerte. Krepsdyr, skjell og fiskelarver drepes. Det oppstår skader på terraskogen, på gyteplasser og på korallrevene. Skader på korallrevene repareres meget langsomt og blir derfor i praksis permanente.

I denne urørte naturen finnes verdens største torskebestand av ypperste kvalitet. Det finnes godt med sild også. Dette skyldes kaldvannskorallrevene som gir utmerket plass for oppvekst av fiskeyngel. Korallrevene finnes kun i LoVeSe og streker seg langs bunnen et godt stykke på vei mot Troms. Franskmenn og italienere er glade i skrei fanget i Lofoten, og dette resulterte i en eksportvekst opp til 50 prosent. Det er takket være kaldvannskorallerene at vi har skrei av ypperste kvalitet – vår stolthet!

Ingen annen steder i Norge kan etablering av petroleumsindustri resultere i så store skader som herm fordi skader på korallrevene blir permanente. Med skreien og annen fisk, forsvinner også sjøfugl og hval. Med andre ord forsvinner eksport av fiske, sjømatproduksjon, sjøfuglsafari og hvalsafari. Alt som ble bygget hittil og fungerte bra blir borte, noe som ender med en økonomisk katastrofe for hele regionen.

Og det blir ikke bedre når olja tar slutt. Dessuten er LoVeSe et internasjonalt anerkjent naturreservat, og må derfor være fri for industriinnvirkninger unntatt fornybarenergi. Tidevannskraftverk eller bølgebasert kraftverk kan bli Lofotens fremtidsindustri.