Debatt:

«Vi kan pasient- og brukerrettigheter – bruk oss!»

PASIENTOMBUD: Odd Arvid Ryan, pasientombud i Troms. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Trenger vi et pasient- og brukerombud i vårt opplyste og digitaliserte samfunn? All informasjon ligger jo tilgjengelig på internett? Jeg skulle ønske svaret på dette spørsmålet var nei. Dessverre ser vi en motsatt tendens: Det er et økende behov for vårt arbeid. Nå mottar landets Pasient- og brukerombud årlig over 15 000 henvendelser fra mennesker som trenger hjelp til å orientere seg i en labyrint av rettigheter og vanskelige helsesystemer.

I dag har alle landets Pasient- og brukerombud en felles markering av ombudsordningen. Det gjør vi fordi vi vet det er mange som kan ha behov for hjelp fra oss, men som enten ikke vet at vi finnes, eller som ikke tør å ta kontakt med oss.

Ombudene har stor frihet til å skreddersy hjelpen. Dette kan være alt fra råd og veiledning, til bistand med klagesaker eller møter med kommune eller spesialisthelsetjenesten. Dette gjør ombudenes arbeidsmåte unik sammenlignet med andre offentlige hjelpeinstanser. Pasienter og pårørende orker ofte ikke å bruke kreftene sine i telefonkø eller starte lange klageprosesser. Mange av dem som tar kontakt med vårt kontor er fortvilt fordi de opplever mangelfull informasjon, de får ikke den utredningen eller behandlingen de mener de trenger, de har fått en skade etter en operasjon, eller kommunen gir dem ikke nødvendig hjelp og tjenester. Dette er spørsmål og problemstillinger vi kan hjelpe med.

Det å være pasient – og brukerombud betyr at vi er pasienter, brukere og pårørendes talsperson. Vi jobber for at saksbehandlingsreglene skal følges og for at de som trenger helse- og omsorgstjenester skal få dette på en faglig god og riktig måte. For å få til dette, trenger vi at dere tar kontakt med oss og forteller om de opplevelsene og erfaringene dere har i møter med helse- og omsorgstjenesten.

Lover og regler alene gir oss ikke gode helse- og omsorgstjenester. Det er det de ansatte på sykehusene og i kommunene som gjør. Som ombud møter jeg hele tiden dyktige fagfolk som gjør hva de kan for at pasienter skal få god helsehjelp, bli tatt på alvor, lyttet til og møtt med respekt og verdighet. Heldigvis er det slik de fleste pasienter og pårørende også beskriver sin kontakt med sykehusene eller kommunen. Mitt mål er at alle skal ha den samme positive opplevelsen, og føle seg godt ivaretatt fra første dag. Når dette målet er nådd vil ombudskontorene være overflødige.

Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser per telefon, e-post og brev. Les mer på www.pasientogbrukerombudet.no, eller ring oss på telefon 77 75 10 00. Ingen spørsmål er for små eller uvesentlige, og du kan være anonym om det passer best for deg. All hjelp fra oss er gratis og vi har taushetsplikt. Vi går aldri videre med en sak uten samtykke.

Bruk oss!