Sykefraværet på UNN: Høyt sykefravær er systemfeil mer enn et individuelt problem

Lege, UNN 

meninger

Sykefravær er komplisert og har mange fasetter, det er vi alle enige om.

På NRK Troms sine nettsider kan en lese at assisterende fylkesdirektør i Nav Troms Bente Ødegaard, sine generelle betraktninger om sykefraværet. Hun fremholder riktig nok at kvinner har høyere sykefravær, muskel og skjelett plager, turnusarbeid, deltid og trekker fram kultur på arbeidsplassen.


Nesten 500 UNN-ansatte er borte fra jobb hver dag

Nesten 500 UNN-ansatte er borte fra jobb hver dag

Det er Pingvinavisa, UNNs egen internavis, som melder at sykefraværet på Universitetssykehuset Nord-Norge koster mer hvert eneste år enn hva det kostet å bygge den nye pasienthotellet.

 

Det er både riktig og nødvendig at UNN setter et skarpt søkelys på det høye sykefraværet. Det har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet.

Artikkelen i Pingvinavisa konstaterer at sykefraværet er høyt, og de økonomiske konsekvenser det har for samfunnet totalt.

Jeg etterlyser at de også kan ha fokus på det virkelige problemet, som etter min mening er nedbemanning som har skjedd i flere omganger og som spesielt har gått ut over stillinger i pleie- og omsorg. Det er vel og bra at en skal jobbe smartere og stadig ha fokus på å bli bedre, men nå er grensen nådd for lenge siden. Du trenger bare gå en tur på en sengepost.

Avdelingen går med overbelegg og pasienter ligger på korridorer, dagligstuer og andre kott. Men bemanningen er ikke økt for å ta disse «ekstra» pasientene. Dette blir særlig merkbart når bemanningen i utgangspunktet er redusert. Pasientene har stadig kortere liggetid, noe som betyr stor sirkulasjon i pasienter og dertil flere/mer å sette seg inn i. Dette må ta tid hvis en skal få god kvalitet på tjenesten. Sykepleierne går ikke, de løper, for å få gjort nødvendige oppgaver. I en hektisk hverdag som er så krevende er det ikke rart at flere må ta sykefravær. Det er ikke mye plass til tilrettelegging i arbeidshverdagen hvis en er i dårlig form. Her kreves full fres hele døgnet. Tøffe turnuser som krever arbeid til alle døgnets timer, kan også være helseskadelig og må vies større oppmerksomhet for å redusere de skadelige elementene.

Når sykefraværet er så høyt er det snakk om en systemfeil i større grad enn et individuelt problem. Det er viktig at vi ikke bruker pekefinger og fordeler skyld. Ansatte gjør en formidabel innsats hver dag og fortjener all honnør for sitt arbeid. Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø.

Jeg blir derfor betenkt over at en ikke får utarbeidet rapporter som har med seg alle aspekter for det høye sykefraværet. Det blir litt for lettvint å referere til generelle sykefraværs årsaker slik det her fremkommer. Svaret tror jeg ligger helt opp i dagen: Øk bemanningen!