Debatt

Trist at KrF og regjeringen overkjører folket i nord

Det er helt tydelig at regjeringen og KrF ikke bryr seg om den folkelige motstanden, skriver Svein O. Leiros og Irene Lange Nordahl.

Svein O. Leiros, fylkesleder & Irene Lange Nordahl, gruppeleder fylkestingsgruppa Troms Sp.  Foto: Ørjan Bertelsen/Framtid i nord & Stian Jakobsen/Harstad tidende

meninger

Det er med stor forundring vi registrere at atter en gang er veien videre i regionreformen avgjort i de lukkede rom på Stortinget.

Det er trist at KrF ikke lytter til folket i nord og overkjører Finnmark, når de nå vil tvinge Troms og Finnmark til sammenslåing.

Dette kaller regjeringspartiene og KrF for en demokratireform. En demokratireform uten involvering av innbyggerne, og stikk i strid med hva innbyggerne i Troms og Finnmark ønsker.

Det er helt tydelig at regjeringen og KrF ikke bryr seg om den folkelige motstanden, og de ignorerer helt folkeavstemningen i Finnmark, der 87 prosent av folket sa nei.

Troms Senterparti har hele veien vært imot en tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, og partiet vil føre denne kampen videre på Stortinget.

Når vi i tillegg ser at den avtalen KrF har inngått med regjeringspartiene bare omfatter deler av direktorat og deler av oppgaver, så vet vi fortsatt ikke om det i realiteten blir overført nye statlige oppgaver og arbeidsplasser til fylkene.

Med denne avtalen beholder staten direktorater og statlige organer, og de vil kun flytte mindre deler av de oppgavene ut. Dette betyr bare mer byråkrati uten større lokal innflytelse, og ingen massiv desentralisering av oppgaver fra staten til fylkene.