Vindmølleparken: Uetisk argumentasjon fra Egon Holstad

Det skriver en som representerer utbyggerne, og mener at Holstad drar sammenligninger til andre verdenskrig.

Kvitfjell og Raudfjell, sør på Kvaløya, vindmøllepark, kvitfjell, raudfjell, rødfjell, Risa AS, kattfjord, kattfjordeidet, vindmølle, vindmøller, Foto: Tom Benjaminsen 

meninger

Jeg representerer utbyggerne av vindparken på Kvaløya. Jeg trodde jeg hadde hørt det meste av argumenter mot vindparken. Der tok jeg dessverre feil. I et innlegg i iTromsø sprer Egon Holstad det som ikke kan oppfattes som annet enn rent hat mot tyskere. Han sammenlikner med andre verdenskrig, og skriver at «nå er tyskerne tilbake».

Jeg er halvt norsk og halvt tysk, og tilbringer mye tid både i Tyskland og Norge. Jeg kan love Egon Holstad at for dagens tyskere er slike tema blant de mest sårbare som kan bringes på banen. Dette er verken morsomt eller et godt argument for den som ikke liker vindparken på Kvaløya.

At Holstad ikke ønsker anlegget velkommen må vi akseptere, at han helst skulle ønsket at han kunne ha hytten ytterst på Kvaløya mest mulig i fred kan vi også forstå. At han i iveren etter å markere hvor mye han er imot vindparken bommer på vesentlige fakta i saken lar vi ligge her. At han sammenlikner med en tidligere okkupasjonsmakt er selvsagt både uetisk og uakseptabelt.

De fleste områder der det bygges vindparker blir vesentlig mer brukt av folk flest etter at de er ferdigstilt. Vi ønsker å legge til rette for økt naturopplevelse for flere mennesker, og dette arbeidet gleder jeg meg til.

Området der vindparken ligger er fantastisk, og jeg er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid med de som ønsker å bruke naturen, dra nytte av de økte mulighetene for næringsutvikling og unge grundere som ønsker å samarbeide med oss om innovasjon og nye muligheter for bruk av fornybar energi.