For oss er det viktigste at E8 blir fullført

For meg fremstår vestre trase som den løsningen som er mest økonomisk og gir oss den gode innfartsveien byen trenger.

8ARKIVFOTO: MARIUS HANSEN 

meninger

I 30 år har vi ventet på ny innfartsvei til Tromsø. Nå kan det nærme seg en løsning. I mellomtiden har byen blitt dobbelt så stor og trafikken har økt tilsvarende på E8.

Vegen er viktig for næringstransport og persontrafikk, ikke minst for pendlere og alle de som bruker byens tilbud. I Lavangdalen har vi fått god standard med midtdeler, men i Ramfjorden er det fortsatt smalt og svingete. Det er på tide med sammenhengende tidsriktig standard på E8.

Les også: Ingen penger til E8 i statsbudsjett

Samtidig er det viktig å bygge veien slik at miljøbelastningen blir så lav som mulig, fra støy, støv og avgasser. Striden om trasévalg er velkjent. I de senere årene har vi fått ny kunnskap om østre trase som viser høyere utbyggingskostnader, ikke minst på grunn av en tunnel og avbøtende tiltak. I tillegg er denne traseen 3 km lenger.

Les også: Frp: - Ikke noen bombe at E8 ikke ligger i statsbudsjettet

I den vurderingen som Nye Veger nylig har utført, kommer vestre trase bedre ut, ja den kan faktisk bli samfunnsøkonomisk lønnsom.

Argumentene om at østre trase er nødvendig for fremtidig realisering av en Tindtunnell og Ullsfjordforbindelsen er avvist. Disse forbindelsene lar seg fint realisere skulle man velge vestre trase. E8 ligger nå inne i nasjonal transportplan NTP, men uten spesifisert trasévalg. Regjeringen har altså prioritert innfartsvei til landsdelens største by.

Debatt: Vestsida, Solvik-Olsen!

Men byen må bestemme seg. Tromsø Venstre har i programmet for inneværende kommunestyreperiode ikke bundet seg til noen spesifikk trase, for oss er det viktigst at E8 blir fullført. For meg fremstår vestre trase som den løsningen som er mest økonomisk og gir oss den gode innfartsveien byen trenger. Nå skal partiene ta de nødvendige prosessene for å kunne konkludere og skaffe et flertall for det alternativet som byen ønsker.

Innbyggerne etterspør en løsning i denne saken, og vi må tilstrebe et så bredt forlik som mulig. Det forutsetter en konstruktiv tilnærming fra både dagens opposisjon og posisjon, slik at vi unngår ytterligere omkamper. Venstre vil bidra videre til det politiske arbeidet som kan bli selve innspurten på å løse denne saken så veien omsider kan bli bygd.

Les også: Vegvesenet anbefaler fem hovedruter inn til Tromsø