E8: – Vil neppe klare å fjerne hele «proppen» i en 30 år gammel sak

Ann-Sissel Enoksen.  Foto: Tor Farstad

meninger

Enhver propp, også den politiske, kan fort sette maskineriet rundt seg i ro. Når så proppen løsner og blir mindre, kommer fremdriften tilbake. Slik er det også politisk.

Når Høyre nå erklærer at de ønsker å se fremover og ikke vil være med på å trenere trasévalget lengre, og partiet Venstre ser ut til å ha tatt til seg ny kunnskap, kan det se ut til at oppstarten av nye E8 på vestsiden av Ramfjorden, går en langt lysere tid i møte. Vi kan om mulig se konturene av tverrpolitisk samarbeid. At tiden er knapp, det har ordføreren fullstendig rett i. Men ettersom planarbeidet er gjort, og faginstansene (Statens vegvesen og Nye Veier) er enige, er det fortsatt mulighet for byggestart til våren.

Om pengene ikke er nevnt i statsbudsjettet for 2019, vil disse være tilgjengelige når det trengs, skal man tro Frp. Selv om vår ordfører hardtarbeidende streber etter fullstendig enighet, vil hun neppe klare å fjerne hele «proppen» i en sak som har pågått i 30 år, men bør være beæret over det store politiske flertallet hun har bidratt til. Og det er dette flertallet som gjelder.

Ettersom regjeringen tidligere har argumentert med at de har en plikt til å gjennomføre flertallets vilje, så vil det være svært underlig hvis de nå ikke vil forholde seg til dette. Foreløpig er ikke By- og landlista en del av kommunestyret. Dersom vi hadde vært dette, så ville vi helt klart fulgt det politiske flertallet og stemt for Vestre trase!