Debatt

Hvorfor er østre trasé mer fremtidsrettet?

meninger

Både lokale og sentrale Frp-politikere hevder at østre alternativ i Ramfjorden er mest fremtidsrettet med tanke på Tindtunnellen og vegen nordover. Her vil jeg gjerne vite på bakgrunn av hvilke kriterier dette påståes så lettvint. Frp: Vennligst list opp minst tre begrunnelser, gjerne flere, for at østre trase er mest fremtidsrettet.

En gang forelå det to alternativer for en Tindtunnell, der det ene løpet ville komme nærmere Leirbakken og vestre trase. Hvor er det blitt av? Uansett så er Tindtunnellen så langt fram i tid at dette «alibiet» svekkes av det.

Å ta hensyn til vegen nordover og Ullsfjordforbindelsen er ikke noe argument for å velge østre trasé. Både østre og vestre trasé vil kreve tilpassede vegløsninger i Nordbotn, og forskjellen mellom de to alternativene blir liten her. Med andre ord vestre trase ér både billigere og kan realiseres raskest.

Et annet viktig argument er at østre vil utgjøre en stor hindring for utvikling av Fagernes. Den vestvendte skråningen utgjør et kjempepotensiale for en langsiktig boligbygging, denne må tas vare på.

Derfor er det bra at vestre trase hentes fram, og at nåværende politikere velger den beste løsningen.