Debatt:

Leveregler for sparing på gode og onde dager – og for de som vil ha høy avkastning over tid

Hva er så en god og langsiktig spareplan, spør Ronni Møller Pettersen, Konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge.

AKSJEFALL SISTE MÅNED: «Meningene er delte om hva vi kan forvente fremover. Det skjer etter at verdens børser har steget nærmest uavbrutt siden finanskrisen for ti år siden», skriver Ronni Møller Pettersen, Konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge.   Foto: Marius Fiskum

meninger

Siden hovedindeksen på Oslo Børs var på sitt høyeste 25. september i år, har aksjemarkedet falt med vel 8 prosent (per 25. oktober). Det har resultert i at ingen norskregistrerte aksjefond har vist til positiv avkastning siste måned.

Meningene er delte om hva vi kan forvente fremover. Det skjer etter at verdens børser har steget nærmest uavbrutt siden finanskrisen for ti år siden. En opptur som har vært gullkantet for dem som har hatt en høy andel av sparepengene sine i aksjefond. Og ditto dårlig for dem som har hatt pengene i banken i samme periode.


Sparebanken Nord-Norge leverer sterkt kvartalsresultat

Etter 3. kvartal kan Sparebanken Nord-Norge vise til et resultat før skatt på 1,45 milliarder kroner. Det er 193 millioner kroner bedre enn fjoråret.

 

Hva nå, tenker sikkert noen av de om lag 1,5 millioner nordmenn som sparer i aksjefond? Det aller enkleste svaret er å ikke foreta seg noe – om du har en god og langsiktig spareplan med en solid andel aksjer.

Men hva er så en god og langsiktig spareplan?

1. Aksjer og tid betyr alt for langsiktig avkastning.

De to aller viktigste spørsmålene du som sparer må stille deg er:

A) Hvor mye kan du sette av til langsiktig sparing

B) Hvor mye risiko er du villig til å ta (= hvor mye bør du spare i aksjer/aksjefond)

Hvorfor: Fordi avkastningen du oppnår på sparepengene over tid, strengt tatt bestemmes av hvor mye du sparer i aksjer/aksjefond. Tenk derfor nøye over hvor mye av sparepengene dine du kan binde med lang horisont og plasser disse i aksjer/aksjefond. Dette kan for eksempel være sparing til pensjon.


Jan-Frode Janson ferdig som konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge:

Flytter fra Tromsø før Rødbanken-kvartalet står ferdig: – Jævlig irriterende

Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, bedyrer at han flytter til noe, ikke fra noe.

 

Har du en kortere horisont, for eksempel 5–7 år og et bestemt formål, må du tenke deg litt mer om. Rett og slett fordi aksjefond er utsatt for markedssvingninger, slik vi opplever nå. Men husk: Det er temmelig umulig å oppnå høy avkastning uten å ta risiko.

2. Hold hodet kaldt.

Når du har bestemt deg er det viktig å holde seg til planen, selv om markedet skulle svinge. Fordelen med aksjer er at du over tid får ta del i verdiskapningen som skjer i verden. Ulempen er at det gir høyere risiko enn sparing i bank.

Det er feil å tro at man kan planlegge når man bør eie aksjefond og når man ikke bør eie aksjefond. Og den største feilen man gjør er å kjøpe aksjefond når det føles trygt (når det har steget mye) og selge aksjefond når det føles utrygt (og det faller).

Ofte er det slik at markedsrisikoen er høy når den føles lav og lav når den føles høy.

Er man ute av aksjemarkedet i feil periode, går man glipp av den gode avkastningen som aksjemarkedet leverer på sikt. Evnen til å holde hodet kaldt og være disiplinert er derfor avgjørende for hvilken avkastning du oppnår over tid.

3. «Gå mot strømmen».

Skulle aksjemarkedene fortsette å falle, kan det være lurt å gå mot strømmen. Det vil si å øke sparingen i aksjer.

Denne modellen er den oljefondet følger – systematisk og planmessig. Under Finanskrisen for ti år siden var det mange som gjorde det motsatte. De trodde verden skulle gå i bakken – og innløste derfor aksjefondene sine.

I ettertid har historien vist at det var feil å innløse eller stoppe sin langsiktige og faste sparing i aksjefond under krisen. Siden bunnpunktet for om lag 10 år siden har de fleste aksjemarkeder hatt en fantastisk utvikling, selv med mindre korreksjoner på veien.


Jan-Frode Janson slutter i Sparebanken Nord-Norge

Det melder Sparebanken Nord-Norge mandag morgen.

 

De som turte å gå mot strømmen gjennom å starte, eller øke sin sparing mot slutten av 2008, har fått nyte godt av en gedigen opptur. For å kunne «gå mot strømmen» er det derfor lurt å ha deler av sparepengene sine i banken. Penger som er tilgjengelig for å øke sparingen i aksjefond i perioder der mange gjør det motsatte.

4. Spar fast beløp til fast tidspunkt.

Ved å spare i aksjefond med fast beløp til fast dato hver måned, oppnår du normalt god og stabil avkastning på pengene dine over tid. Dette fordi du verken går inn på topp eller på bunn med pengene dine. Du gjør begge deler.

Ved kursfall, som nå, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn hva tilfellet var foregående måned. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger. Dessuten er det en effekt i å venne seg til å avse samme beløp hver måned. Snart slutter du å regne med disse kronene.

5. Ikke legg alle eggene i samme kurv.

Når du har laget planen og bestemt hvilken risiko du er villig til å ta – er tiden kommet til å velge hvilke aksjefond du bør spare i. Dette er ingen enkel øvelse. Men det kan være smart å velge to–tre aksjefond som man fordeler pengene sine på fast hver måned. For eksempel 70 prosent i et bredt globalt aksjefond og 30 prosent i et bredt norsk aksjefond.

Når man skal velge sine aksjefond er det smart enten å lese seg opp selv – eller forhøre seg med noen som har kompetanse på området, og som du stoler på. Er du usikker kan du også velge to–tre såkalte indeksfond, med samme fordeling mellom globale og norske aksjer som over. Indeksfondene stiger og synker med markedet som sådan, og har svært lav årlig kostnad.

Sover du dårlig på grunn av bevegelsene i aksjemarkedet kan det tenkes at du tar for høy risiko. Da kan tiden være inne for å evaluere den planen du har lagt.

Når du gjør det – husk at risikoen ofte føles tøffere på kroppen når markedet svinger. Slik som nå.