Debatt

Høyre står opp for din rett til å være deg selv. Den burde være selvsagt for alle.

Denne uka går en av Tromsøs viktigste festivaler av stabelen, Arctic Pride. Høyre vil være med å markere at vi står opp for alles rett til å være seg selv, og kommer til å delta aktivt på festivalen.

Tromsø Arctic Pride i parade på avslutningsdagen for festivalen. 

meninger

Høyre vil ha et samfunn der alle kan utforske og nå sitt fulle potensial. Mangfoldet vi skaper når vi har respekt for at alle får være seg selv og elske hvem man vil, er en kjerneverdi for Høyre, og en styrke for samfunnet vårt.

Negativ sosial kontroll hindrer mennesker fra å kunne leve sine frie liv og være slik de egentlig er. Både Fatima og Ole kan bli utsatt for negativ sosial kontroll fra foreldre, vennekrets, familie, på arbeidsplassen eller skole, i foreninger og trossamfunn.

Kjente stemmer i samfunnsdebatten lever i frykt med drapstrusler og voldsalarm. De kjente er likevel tryggest. Andre må stå alene. Unge med innvandrerbakgrunn som presses inn i tvangsekteskap. Unge kvinner og skeive som opplever hatkriminalitet, æres-ukultur og minoritetsstress fra religiøse miljøer.

Både bedehus og moskeer forteller mange homofile, lesbiske, bifile og transpersoner at det er syndig å være seg selv. Unge jenter presses hjemmefra til såkalt dydighet, mister retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Gutter og jenter må undertrykke følelsene sine av frykt for å miste familie og venner om de er ærlige. Mange tror det er selvfølgelig å komme ut av skapet, men for en del er det fortsatt utenkelig og umulig. Det gjør oss umåtelig trist å tenke på at noen må bære på en følelse av skam, bare for å være seg selv.

I skolegårdene er «jævla homo», «jøde», «neger», «pakkis» eller «du er for norsk» vanlige banneord. Det sies også på sosiale medier og i kommentarfeltene – og bak folks rygg.

Det er vanskelig å få jobb når du ikke passer inn i normen. Petter kommer fortsatt på jobbintervju før Ali, og Emma sliter som jobbsøker når navnet er Erik på vitnemålet.

Å frata mennesker retten til å være seg selv skaper ødelagte liv med dårlig psykisk helse – et kaldere samfunn. Vi har alle et ansvar for tydelig å snakke opp mangfold hvis vi ser at noen trenger å bryte trange normer og hvis vi mistenker at noen må komme seg ut av negativ sosial kontroll.

Arbeidsgivere og kommuner som jobber godt med å skape rom for mangfold er verdifulle medspillere for et samfunn der det er plass til alle. Å gi noen en sjanse til å vise sitt potensial viser seg å skape et bedre arbeidsmiljø og gode resultater.

Kvinner med innvandrerbakgrunn trenger selvstendig inntekt og det sosiale fellesskapet en arbeidsplass gir dem for å stå trygt på egne bein. Det er også lønnsomt for samfunnet og uvurderlig for den enkelte. Det samme gjelder for andre minoriteter, seksuelle så vel som kulturelle.

Derfor har regjeringen lansert en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Derfor vil Høyre styrke LHBTIQ-kompetansen i barne- og familievernet. Derfor kjemper regjeringen mot mobbing og diskriminering med stadig bedre verktøy og lovverk. Og derfor går regjeringen fremst med vår integreringsdugnad for å få næringslivet og samfunnet med på lag i målet om et varmere og mer inkluderende samfunn. Lykkes vi, tjener vi alle på dette.

Dette arbeidet følges opp av Høyres lokalpolitikere over hele landet. Lokale handlingsplaner og tiltak for likestilling, integrering og mangfold arbeides det kontinuerlig med. Fordi Høyre står opp for din rett til å være deg selv. Den burde være selvsagt for alle.