Bompengedebatten: – Nok er nok

Innføres det bompenger slik som nesten hele kommunestyret nå ønsker, vil vi få en stor ekstra skatt.
meninger

Fra kommunestyrets side var en av begrunnelsene for innføring av bompenger at man ville begrense utslipp av CO2₂. I Parisavtalen av 2012 var målet at utslippene reduseres slik at økt temperatur på jorden ikke overstiger 1,5 til 2 grader.

Det er vel og bra at man ønsker å ta vare på miljøet, men det er likevel svært underlig at all CO2-reduksjon bare skal tas fra biltrafikken. All forurensing fra fly og skip skal med andre ord holdes utenfor beregningene. Disse skal fritas fra sitt ansvar.

I stedet legges det til rette for økt turisme, flere flyavganger og flere anløp av cruiseskip. Til orientering kan det nevnes at et fly fra Oslo til Bangkok forurenser like mye som en bil med en kjørelengde på 13.300 kilometer. Forurensingen denne flymaskinen spyr ut på sin 11 timers lange tur til Bangkok tilsvarer samme CO2-mengde som en bensindrevet bil slipper ut i løpet av et helt år eller mer. Det er derfor meningsløst å tro at begrensning av biltrafikken vil bidra merkbart til reduksjon av forurensning, også på grunn av bilistenes overgang til elbiler.

By- og Landlista har registrert at samtidig som behovet for investeringer til veibygging og vedlikehold er fordoblet, er investeringene prosentvis halvert fra 1980 og fram til i dag. Det er mulig at summene som brukes i dag er større enn i 1980, men bevilgningene følger likevel ikke behovet.

I samme periode har også bominnkrevingene økt med 1.000 prosent. Dette stemmer for øvrig godt overens med kommunestyrets erkjennelser den senere tid, at det ikke var miljøet som var grunnen. Årsaken var rett og slett at man ønsket en pengeinnkreving for å dekke inn statens og fylkeskommunens forpliktelser, for å oppgradere sentrale deler av kommunen.

Områdene utenfor sentrum/sentrale strøk får ingen ting, de bare betaler. Som et «plaster på såret» har enkelte parti, i inngangen til sin valgkamp, nå begynte å tilby en såkalt «distriktspakke» i håp om å gjøre pengeinnkrevingen litt mer spiselig for alle betalerne utenfor bomringen. Det «geniale» med denne distriktspakken er at den inneholder løfter om videreføring av barnehagetilbud og andre lovpålagte tjenester, slik at de utenfor 9000-byen forblir trofaste bompengebetalere.

Det hersker blant mange en oppfatning om at dersom vi ikke går inn for bompenger, så får vi ikke noe tilskudd fra Staten. Slik er det ikke. Det fins verken krav til bypakke eller at det er etablert bomring for at kommunen kan få belønningsmidler fra Staten.

Innføres det bompenger slik som nesten hele kommunestyret nå ønsker, vil vi få en stor ekstra skatt. Det vil kun bli en betydelig økonomisk belastning for innbyggerne der kommunestyret skyver det økonomiske ansvaret for statlige og fylkeskommunale veier over på befolkningen med bil som eneste alternativ.

By- og Landlista hører på innbyggerne, nok er nok!