Bompenger er uaktuelt for Tromsø Frp

Bompenger kan faktisk være spikeren i kista for familieferien for mange. Derfor kan vi ikke akseptere bompenger.

8Foto: Ronald Johansen 

La det være klart: Valget neste år blir et bompengevalg, og Tromsø Frp går til valg på et klokkeklart nei til bompenger.

meninger

Valget neste år kommer til å bli et bompengevalg. Tromsø Frp har allerede gjort det klart at vi ikke kommer til å delta i noen politisk allianse som innfører bompenger i Tromsø. Det løftet har vi tenkt å holde.

Den eneste muligheten til å stanse innføring av bompenger er derfor et sterkt Frp i Tromsø etter valget neste år.

For kommunestyrets bompengekamerater har allerede vedtatt å stenge byen inne med 15 bomstasjoner. Tromsø Frp var alene om å stemme mot. Men med et sterkt Frp etter valget neste år kan vedtaket omgjøres.

Regningen for en bileier kan bli rundt 20.000 kroner per år. Har man to biler, som mange familier har, er politikerne i ferd med å sende en regning på 40.000 kroner. Dette kommer på toppen av økningen i eiendomsskatten som Ap, SV og Rødt har stått for denne perioden.

Bompengekameratene har altså ingen problemer med å sende nye sjokkregninger til byens innbyggere. Det tas ikke hensyn til småbarnsfamilier med dårlig økonomi, som kanskje er avhengig av bilen i hverdagen.

Vi har ikke alternativer som trikk eller bybane, og for de fleste av oss er bilen derfor vårt viktigste fremkomstmiddel. Tromsø består dessuten av et stort distrikt der bilen er helt nødvendig.

Det tas heller ikke hensyn til andre svake grupper og økonomisk vanskeligstilte. I disse dager ser vi at mange av politikerne som stemmer for bompenger selv ruver høyt på oversiktene over de med høy inntekt og formue.

De rammes ikke selv av bompenger og skrur uten problemer opp skatte- og avgiftstrykket. Smellen må vanlige familier ta.

Venstresiden snakker ofte om at de vil redusere barnefattigdom. Og dette var et av Knut Arild Hareides argumenter nylig for at KrF burde velge et samarbeid til venstre. Men samtidig som disse politikerne snakker om å redusere barnefattigdom, så øker de eiendomsskatten og innfører bompenger. Skjønner de ikke at det er en sammenheng her?

Få saker får fram forskjellene i samfunnet slik bompenger gjør det. Bompenger kan faktisk være spikeren i kista for familieferien for mange. Derfor kan vi ikke akseptere bompenger.

Så sies det at vi trenger bompenger for å få finansiert veiutbygging. Men i Tromsø skal 55 prosent av det som tas inn i bompenger brukes til andre formål enn å bygge vei. Hvorfor skal bilistene betale for alt mulig annet enn veibygging?

La det være klart: Valget neste år blir et bompengevalg, og Tromsø Frp går til valg på et klokkeklart nei til bompenger.